Højens nordside set fra vest
.
Højens nordside, set fra øst
.
Oversigt fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1603114
Sted- og lokalitetsnummer
110602-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Store Bustelhøj", 3 x 20 m. I syd uregelmæssig afgrav- ning. Ca. en tredjedel delvis fladt opad siden med brink ved top. Ca. en tredjedel af højen mod nord bortgravet og en vej lagt på stedet. Nordsiden står delvis med lodret, delvis med konkav ubevokset skrænt. Højen ligger ikke i vejen for mark- arbejde.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. "Store Bustelshøj". Affladet top. Ca. 1/3 af høj mod N bortgravet og en vej anlagt på stedet. N-siden står med stejl græs- og lyngbevokset skrænt. Ved nederste del af skrænt en mindre, ubevokset brink efter nyt skred. I V-, S- og Ø-side af høj uregelmæssige afgravninger, største indgravning imod S. Alt tilgroet. Ved fod imod V en dynge marksten. Imod S en mindre dynge håndstore sten, næsten helt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk beliggenhed med udsigt over Skibsted Fjord. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj, næsten helt tilgroet med træer. Ligger i uopdyrket areal ved ager. Markvej på sydsiden og dige mod nord.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links