Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350732
Sted- og lokalitetsnummer
200105-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Skodborg, art.28, kortbl.1, parcel 45/4 Nyberejst 21-22/7 1979 Høj, 2 x 10 x 17 m; græsklædt i ager. Nordsiden står som en op til 1 m høj brink. I toppen et par mindre, runde huller. Sydsiden ujævn.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, 2.75 x 17 m. I Toppen et Par mindre, runde Huller. Syd- og Nordsiderne stærkt beskadigede af flade Sænkninger og Skred, der i hvert Fald delvis synes frembragt, ved at løsgaaende Kreaturer har travet hen over Højsiderne. Græsklædt i Ager. - I et friskt Skred i Højens Sydside, kun nogle faa Meter SØ for Toppen, saas ved Besigtigelsen to tæt sammen siddende Urnegrave fra yngre Bronzealder, halvt blottede og i Fare for at skride ned. De optoges og indsendtes til Nationalmuseet. I den ene fandtes en Bronzenaal fra den yngste Bronzealder, i den anden kun brændte ben. Jfr. herom særlig Beretning.
1925
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse af to yngre bronzealders urnegrave, der var blotlagt ved Kreaturers færden på højen.
1945
Beskadigelse/hærværk - Haderslev Museum
1945
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
1945
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØnske om at fjerne høj, der var blevet beskadiget af tyskerne. Dette afslås.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 10 x 17 m, græsklædt i ager. N-siden står som en op til 1 m høj brink. I Toppen et par mindre, runde huller. S-siden ujævn.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: En del rydningssten på højen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, affladning af top, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 52, set fra Ø. Flyfoto S4042-F165/125.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links