3995 oversigt. Set fra SSV.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
432212
Sted- og lokalitetsnummer
070412-11
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/2 1924, C.E.F.L.E. Reventlow Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær "Thorkildshøj", 3 x 19 m. Østsiden noget afgravet. Græs og enkelte træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravhøi paa en naturlig Banke, Høien er omgiven af Træer og synes afskaaren mod Øst. En Hvedemark omkring den hindrede nærmere Ungersøgelse. Bevoksning: 1976: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, hvori fandtes 2 brandgrave i lerkar dækket af en stendynge. I gravene fandtes sværd, skjoldbule, skjoldhåndtag, 2 spydspidser og sporer. Desuden fandtes endnu en stendynge med brændte ben.
1898
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Thorkildshøj", 3 x 19 m. Øst-siden noge afgravet. Græs og enkelte Træer i Ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Torkildshøj". Beskadigelser: Lettere afgravet. Beliggenhed: Højt i terrænet, men ikke på bakkekam ell. lign., snarere på højt plateau (dettes højeste del). ** Seværdighedsforklaring ** Fint udsigtspunkt, men ingen vej over dyrket mark (ca. 50 m. fra asfaltvej). Bevoksning: 1976: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten sat i højens sydside.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links