Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190765
Sted- og lokalitetsnummer
130107-39
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,7 x 20 m, gennemgravet. I meget dårlig stand. I udyrket græsmark. Tidl. C-høj. Tinglyst tekst 2002 Jættestuetomt, "Tinghøj", 2,5 m høj og 20 m i diameter. Højens vestlige del går ud i et med et N-S-gående jorddige. Højens sydøstlige del er bortgravet, således at højen nu afgrænses af en del af jættestuens gang, der er ca. 4 m lang og sat af 7 halvmeterstore sten, adskilt af tørmur. I udgravet område mellem jernbanr og ager.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skive Museum
1968
Museal besigtigelse - Viborg Museum
1968
Museal udgravning - Skive Museum
1969
Museal udgravning - Skive Museum
1970
Anmeldelse fra privat - Skive Museum
1970
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Anmeldelse fra privat - Skive Museum
1984
Museal besigtigelse - Skive Museum
1985
Museal udgravning - Skive Museum
1985
Museal udgravning - Skive Museum
1986
Museal restaurering - Skive Museum
1986
Museal udgravning - Skive Museum
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links