Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272713
Sted- og lokalitetsnummer
010503-26
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Tjørnehøj", 3,5 x 21 m. Gennemgravet fra nord til syd tværs gennem højen. I ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tjørnehøi", der er gravet i Toppen og den nordlige Side. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed at grave grus fra Tjørnehøj på gårdejer Henrik Jørgensens mark blev der i maj 1895 fundet et bronzesværd, hvis greb ved en senere undersøgelse viste sig at være belagt med bly. Sværdet fandtes i højens østlige side under en stendynge, der givetvis har dækket over en ældre bronzealders grav, selv om der ikke blev konstateret hverken knogler eller andre oldsager. Sværdet indsendtes til Nationalmuseet, som traf aftale med ejeren om en udgravning af højen det følgende år.
1896
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI 1896 blev Tjørnehøj udgravet af G. Sarauw. I højens sydvestlige side stødte han på fire grave, alle dækket af stendynger. De to af gravene indeholdt hver en bøjlenål af bronze fra den ældre bronzealder, mens de to andre grave, der sandsynligvis tilhører samme periode, var helt uden oldsager.
1896
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI resterne af Tjørnehøj blev der i foråret år 1900 fundet endnu en grav, nu i den østlige side. Under en stendynge blev der fremdraget nogle stærkt medtagne bronzegenstande: en bælteplade, resterne af en lille tutulus og desuden ca. 70 rør til et snoreskørt. Genstandene indsendtes til Nationalmuseet, og i dusør udbetaltes 5 kr.
1905
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1905
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI 1905 indsendte gårdejer Henrik Jørgensen nogle meget ødelagte bronzegenstande, nemlig fragmenter af en halskrave og en tutulus, som var fundet i Tjørnehøj. Oldsagerne må stamme fra en kvindegrav, men der foreligger ingen nærmere oplysninger om fundet.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Tjørnehøj" ca. 3,5 x 21 m. Udgravet til Bunds ved bred Gennemgravning i N-S. I den sydlige Side er indbygget et Vandtaarn. Mod Nord staar den nøgne Væg. Græsklædt med Buske i Ager.
1942
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2727:13, Status: C
1988
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Meget stort krater indgravet fra N, efterladende en U-formet højrest. Vandtårnet i S-delen heraf stadig til stede. Bevokset med 4 gamle og flere halvgamle løvtræer i krateret. Tæt løvkrat på Ø- og S-side fra fod til top. Lidt løvtræer på V-side. Næsten intet græs. Kraterbund og -sider samt V-side nøgen jord. Bør saneres for skæmmende krat, dog nænsomst, så hverken krateret eller vandværket træder alt for tydeligt frem. Beliggende på naturfredet areal, der udnyttes til græsning. Dyrket mark i V. 4.4.89. Afmeldes. Systematisk udgravet i 1896 (Sarauw). M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:8-10 en særdeles seværdig højgruppe, hvoraf denne dog er den mindst seværdige enkelthøj på grund af den omfattende ødelæggelse. Offentligt tilgængelig via markvej fra Sonnerup By. ** Sagsbehandlerkommentarer ** C-høj. Tinglyses (6111-354). Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Tjørnehøj", 3,5 x 21 m. Gennemgravet fra nord til syd tværs gennem højen. I ager.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Museal restaurering - KulturstyrelsenGammelt vandtårn i gravhøj blev fyldt op med grus for at hindre faldulykker. Tårnet ligger stadig skjult i fortidsmindet, men nu opfyldt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links