Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
27279
Sted- og lokalitetsnummer
010503-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2727-8, 9, 10. Tingl.: 14/8 1895 (Gdr. Henrik Jørgensen) 3/6 1896 (Kjøbte) Afmærkn.: MS 1896 Sarauw. Høj 4 x 25 m. Sænkning i top. afgravet mod N, med tilgroet side. Lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn hvælvet Høi, der er gravet i den nordlige Side, hvor Bronzesager ere fundne. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 25 m.. Sænkning i Top, afgravet mod N, med tilgroet Side. Lyngklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdateret foto.
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Afgravningen mod N er et temmelig stort krater. Bevokset med tæt løvkrat langs fod og et stykke op ad sider i N og NØ. Spredte løvbuske på øvrige sider. Iøvrigt græsklædt. Slidskader på S-side fra fod til top. Trådhegn mod græsningsareal langs N-fod. Beliggende monumentalt med udsigt viden om. På naturfredet areal af græsgangskarakter. Dyrket areal i V. Bør på et tidspunkt saneres for skæmmende krat, der dog endnu ikke er så omfattende, at det slører højens konturer. Dog slører det heldigvis det grimme krater i N. 4.4.89. Trådhegn ikke særlig skæmmende. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:8, :10 og :13 en særdeles seværdig højgruppe. Offentligt tilgænglig via grusvej fra Sonnerup By. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links