Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300813
Sted- og lokalitetsnummer
170902-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Trumhøj", 4 x 25 m. Siderne ujævne. Flade tilgroede af- gravninger i nordsiden. Top lidt ujævn og i søndre side af top- pen ses en 4 m lang (Ø-V) og godt 1 m bred og 0,3 m dyb sænkning; (her gravede nuværende ejers far ca. 1890 en stendynge op, der bestod af håndstore sten og "hvis sider var lodrette som sat med waterpas" og hvis overside var plan. Dyngens længde var ca. 4 m og bredden og dybden godt 1 m. På bunden af dyngen var urner med brændte ben. Oplysningen om dette givet af ejerens far). Lynggroet med fyr, i plantage.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi "Trumhøi". 66' i Tværmaal, 12' høi. Afgravet rundt om ved Foden.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Trumhøj" 4 x 25 m. Siderne ujævne. Flade tilgroede Afgravning i Nordsiden. Top lidt ujævn og i søndre Side af Toppen ses en 4 m lang (Ø-V) og godt 1 m bred og 0,3 m dyb Sænkning, (her gravede nuværende Ejers Far ca. 1890 en Stendynge op, der bestod af håndstore Sten og "hvis Sider var lodrette som sat med "Waterpas" og hvis Overside var plan. Dyngens Længde var ca. 4 m og Bredden og Dybden godt 1 m. På Bunden af Dyngen var Urner med brændte Ben. Oplysningen om dette givet af Ejerens Far.). Lynggroet med Fyr, i Plantage.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tromhøj". Græsbevokset, den nuværende ejer er i færd med at skove hele området, så højen vil komme til at stå frit. Siderne noget ujævne. Ar efter afgravninger i N-siden. I den Ø-lige side en 4 m. lang og 1 m. bred sænkning, 0,3 m. dyb Ø/V, hidrører fra en nedgravning i 1890. Der blev fundet en stendynge af håndstore sten med lodrette sider og plan overside, længde 4 m. x 1 x 1 . Herunder urner med brændte ben. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.24.79-SV, F 01.19.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL 141/072.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links