Oversigt, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523437
Sted- og lokalitetsnummer
060302-81
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/9 1888, P.A.L. Koefoed. Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, 1,75 x 16 m. På toppen står en 1,8 m høj bautasten. Ved foden ses 14 randsten, 0,6-0,75 m store. Græsklædt med enkelte træer i have.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVællensgaards-Høien. Det er en middelstor Høi, hvis Fod har været omkranset af 18 ca 1 1/4 Alen høie Stene af hvilke endnu 14 ere tilbage. Paa Toppen staar der desuden en stor prægtig Bautasten ca 3 Alen høi og meget tyk. Ved siden af denne har der i flere Menneskealdre været opreist en Baun af Stænger og større Kviste. N Lund, som i sin Beretning omtaler Høien som den eneste af det Slags i hele Danmark beretter, at Baunen har sværtet og beskadiget Bautastenen og udbryder derfor: "gid Baunen maatte flyttes til et andet Sted"! - Siden N Lund i Aarene 1820-24 skrev sin Beretning har Baunen næppe været tændt, men den henstod dog endnu paa Høien i Sommeren 1876. Da den imidlertid skjulte Bautsstenen, tog Undertegnede i Forening med Eieren den bort og saaledes er N Lunds Ønske nu, 50 Aar efter hans Død, gaaet i Opfyldelse. Høien med sin Ring af mindre Bautastene og sin prægtige Bautasten paa Toppen er forøvrigt et saa mærkeligt Oldtidsminde at den snarest muligt burde fredes! [[Det er den mærkeligste Gravhøi paa Bornholm og den eneste, som endnu bærer en staaende Bautasten E.Vedel]]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 16 m. Paa Toppen staar en 1,8 m høj Bautasten. Ved Foden ses 14 Randsten, 0,6-0,75 m store. Græsklædt med enkelte Træer i Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2 x 17 m, i have med randstenskæde og bautasten på toppen. Bevaret 12 , 1 m store, randsten. Bedst bevaret på N-del. Flere af stenene synligt kløvede med flade sider indmod højen. Bautastenslig sten ca. 2 m imellem randstenene. Stor bautasten midt på højen. 1,8 m høj. 5 kantet basis: 0,9 x 0,5 x 0,9 x 0,8 x 0,6 m. Stenen er i NØ siden og ved basis i N og V noget afskallet p.g.a. ildpåvirkningen fra den tidligere bavn på højen. Oprindelige front derfor vanskeligt at bestemme. Ved højens N-fod henligger en del gamle marksten. Bevoksning af gammel bog og eg på V-siden. Ellers mest kirsebærtræer, ved højfod unge kirsebær, hyld, ask og lidt hybenbuske. 3 m Ø for højfoden står et muret udhus. Nuværende ejer ("byder") plejer højen omhyggeligt. Der pløjes i N og V i en firkant op til højen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links