Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1311124
Sted- og lokalitetsnummer
120513-114
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,8 x 24 m. Hul i top, 6 x 5,5 m, 1,35 m dybt; heri res- terne af et stenalders gravkammer i nord-nordøst - syd-sydvest, 3,75 m langt og ca. 1,8 m bredt, vel snarest en lille jætte- stue. Bevaret er heraf to sidesten i vest, den nordlige 1,6 m lang i nord-syd, 0,97 m fri højde, den sydlige 1,43 m lang, 0,91 m fri højde, desuden tre endesten i syd, der kun delvis er syn- lige, men som er mindre end sidestenene og tilsammen danner en rundet afslutning af kammeret, og een endesten i nord 1,5 m fri længde, 0,6 m fri højde. Der er et mellemrum på knap 1 m mellem den nordlige sten i vestsiden og den nordlige endesten. I østsiden, men næppe på oprindelig plads ligger en ca. 0,8 m lang, sikkert i ny tid udkløvet sten. Lidt inden for højfoden er gravet en ca. 3 m bred, ca. 0,7 m dyb grøft fra nordvest til sydvest, hvori ses tre sten henholdsvis mod vest, vest-nordvest og nordvest med henholdsvis 5 og 3 m's mellemrum. Fure i vest- siden 2 x 0,5 m, 0,4 m dyb. Fladt, uregelmæssigt brud i siden mod syd-sydvest, ca. 2,5 x 1 m, 0,3 m dybt. To sænkninger i sydøstsiden, den øverste flad, dia. ca. 2 m, den nederste med diam. 2,3 m, 0,25 m dyb. Lyng- og græsklædt, i hede.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt jættestur i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links