Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
380858
Sted- og lokalitetsnummer
200208-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Vojens, art. 545, tingbog Vojens, bd.9, bl.588. Tinglyst 18.11. 1961. Aflyst 4.2. 1965. Høj, 1,25 x 15 m. Spor af plantegrøfter tværs over højen i øst-vestlig ret- ning. Iøvrigt ubeskadiget. Bevokset med græs, urter og mindre buske, i ryd- ning i plantage. Sløjfet efter udgravning 1963.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer ligger en Gruppe nu ganske ødelagte Smaahøje, der efter Meddelelse fra Direktør C.M.Lund og Købm. L.Schmidt, Vojens, hidrører fra Stenalderen og væsentlig har dækket ]Gr[ Enkeltgrave. Saa godt som alle Højene er i sin Tid blevne forstyrrede ved Kbm. Schmidts Gravninger, og de er nu alle overpløjede. eller ganske jævnede med Jorden. Det er især gaaet ud over dem, da Arealet omdannedes til Plantage. Den største mod NV ([sb.] Nr. 1) er ca. 1.25 m høj, samme Højde har nu kun [sb.] 2-3, de øvrige kan nu ikke mere med fuld Sikkerhed skelnes fra de naturlige Smaahøjninger i Marken. De er paa Kortet afsat efter Direktør Lunds Kort, der er optaget paa en Tid, da Arealet endnu laa hen som Hede. I en af Højene, vist [sb.] Nr. 9, har Schmidt fundet en Stenkiste. Men hans Forklaringer er nu saa vaklende og saa fantastiske, at jeg ikke kan tillægge dem Betydning. Han var nu meget utilbøjelig til i det hele taget at give Oplysninger. Museet besidder en Afskrift af hans Notitser i Haderslev Museum, men ved Benyttelsen i Marken har jeg ikke faaet noget sikkert Resultat.
1959
Byggeri og anlæg - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1959
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTilladelse givet til udnyttelse af arealet, højenes [sb. 1-17] tilstand 1959 beskrevet i sagen.
1961
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, ca. 1,25 m høj og ca. 15 m i tværmål. Spor af plantegrøfter tværs over højen i øst-vestlig retning. Iøvrigt ubeskadiget. Bevokset med græs, urter og mindre buske, i rydning i plantage.
1961
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1962
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af enkeltgravshøj hvori fandtes 2 grave, grav II (primærgraven) indeholdende en flække, en flækkekniv og en stridsøkse (B-økse) og grav I indeholdende en pilespids af flint og en hulsleben økse. Kun højens centrum var nogenlunde velbevaret.
1963
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSløjfet.
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links