Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191161
Sted- og lokalitetsnummer
131212-34
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj i SV-NØ. Græsklædt. rest af lille kammer i NV-endens overside. L. 40 m, h. 2-2,5 m, br. 25 m. Ny beskrivelse 1957: "Langhøjen" naturlig banke med lille rundhøj på toppen,der kan beskri- ves således: Rundhøj, fladt afgravet, meget uregelmæssig overflade, ca. 0,5-1 x 13-14 m. Omtrent ved midten ses rage op over højoverfladen 5-6 større sten, tilsam- men udgørende et lille stenkammer, ikke over ca. 0,7-1 m, indvendig målt. Desuden ses omkring kammeret spredt over højfladen toppen af godt en halv snes større og mindre kampesten. Højen er bevokset med græs, i ager. (For- uden de nævnte sten lå enkelte mindre sten helt løst på overfladen, muligt optrådt af kreaturer. Højoverfladen var iøvrig ganske let beskadiget ved kreaturers færden. Ejeren lovede at fjerne de løse sten). Fredningen opretholdes for hele banken.

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links