Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513424
Sted- og lokalitetsnummer
060104-285
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Klemensker kirke Klemensker-stenen 7 Stenen er i to stykker. Grovkornet rødlig granit. Den samlede længde af begge stykker er ca. 150 cm, bredde ca. 46 cm og tykkelse max. 32 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "...ærkebiskops......" Det største brudstykke er indmuret udvendigt i kirkegårdsmuren, ca. 1,5 m øst for nordre indgangs østre stolpe. Det lille brud- stykke er indsat umiddelbart til højre for Klemensker-stenen 8.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links