1161 inskription den anden side. Set fra Ø.
.
1160 inskription den ene side. Set fra SØ.
.
1158 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362531
Sted- og lokalitetsnummer
050709-12
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sandby-stenen 2. Rød og grå granitsten. Højde ca. 110 cm, bredde ca. 65 cm, tykkelse (max) 38 cm. Runeindskrift på begge sider. På den ene side står (i oversættelse): "Eskil satte denne sten (disse sten) efter sin broder Tue....". På den anden side (i oversættelse): "Og Kru ....". Stenen står ca. 75 cm fra våbenhusets østmur og ca. 1 m skibets sydmur. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRød og grå granitsten. Højde ca. 110 cm, bredde ca. 65 cm, tykkelse (max) 38 cm. Runeindskrift på begge sider. På den ene side står (i oversættelse): "Eskil satte denne sten (disse sten) efter sin broder Tue ...." På den anden side (i oversættelse): "Og Kru ...." Stenen står ca. 75 cm fra våbenhusets østmur og ca. 1 m fra skibets sydmur.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links