Durup-stenen
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1611121
Sted- og lokalitetsnummer
120203-46
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.); Bygningssten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Durup-stenen. Fragment af runesten. Rød granit. Højde 78 cm, bredde 73 cm og tykkelse 31 cm. På stenen er en runeindskrift, der i oversættelse lyder: ”[N.N. rejste/satte] denne sten efter Toke, [hans broder/fader], en god thegn (?) (eller: efter Toke, [hans] gode [broder/fader] (?)”. Stenen er ornamenteret. Rammestrengen længst mod venstre ender i en spiral og stenen er forsynet med et lille kors (7 x 10,5 cm).

Undersøgelseshistorie

1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Museal besigtigelse - Nordjyllands Historiske MuseumDen 2.7.2008 fik ÅHM en henvendelse fra Vesthimmerlands Museum om, at runestenen skulle være væltet, og evt. truet i forbindelse med oprydningen ved en brandtomt på Nøragergård. 4.7.2008 besigtigede undertegnede stenen, og de rester af romanske kirkesøjler, der ligger sammen med dem. Runestenen synes ikke umiddelbart at være i fare for at blive overset eller fjernet på nogen måde. Brandtomten er ryddet, og det er meningen at huset skal genopføres. Det ser ikke ud til, at der foregår kørsel med byggeaffald nær stenen. Den bør rejses eller evt. forflyttes til Durop kirke, hvor den oprindeligt er blevet fundet. Opfølgning:Væltet runesten bør rejses eller forflyttes Lodsejer bør kontaktes mhp., hvad der kommer til at foregå på stedet, og om runestenen bør flyttes

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links