Giver-sten (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
141069
Sted- og lokalitetsnummer
120805-160
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Giver-sten. Runesten af granit. Stenen er 102 cm høj, 118 cm bred og 35 cm tyk. Runestenen har talrige skålgruber på bagsiden. Indskriften på stenens bredside lyder i oversættelse: Kale satte denne sten efter Thorsten, sin fader, en meget god thegn”. Runestenen er placeret i Giver Kirke på en opmuret sokkel i kirkens midtergang mod vestgavlen.

Undersøgelseshistorie

1895
Byggeri og anlæg - Det Kulturhistoriske CentralregisterFund af runesten anvendt som tærskel under kirkens tilmurede norddør, den såkaldte "kvindedør".
1900
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVedr. tinglyst overdragelse af runestenen til Nationalmuseet.
1961
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske CentralregisterIflg. Trap V, s. 1168, stod runestenen i kirkens våbenhus men er nu overført til museet i Års. Stenens bagside er dækket med skålgruber. Stenens indskrift lyder: Kale satte denne sten efter fader Thorsten, en meget velbyrdig Thegn.
1972
Registrering via historisk dokumentation - NationalmuseetIflg. Løgstør Avis, 16. nov. 1972: Giver sogns menighedsråd og Vesthimmerlands Museum i Aars blev enige om, at flytte runestenen tilbage til Giver Kirke. Runestenen havde været opbevaret i museets kælder. Nationalmuseet ved P.V.Glob har
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenGiver-sten. Runesten af granit. Stenen er 102 cm. høj, 118 cm. bred og 35 cm. tyk. Runestenen har talrige skålgruber på bagsiden. Indskriften på stenens bredside lyder i oversættelse: ” Kale satte denne sten efter Thorsten, sin fader, en meget god thegn”. Indskriften i bustrofedon begynder i nedre højre hjørne. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Fundet som tærskelsten under kirkens tilmurede norddør, halvt inde under sokkelen. Fundår 1895. Ligger i dag på kirkegården i et bed mellem våbenhus og skib. Datering: 970-1020 / yngre vikingetid.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links