Ryslinge var oprindelig en landsby med kirke fra middelalderen. Ved udskiftningen blev gårdene liggende i landsbyen. I 1851 blev Ryslinge Højskole oprettet, og i 1866 fulgte en valgmenighed, Danmarks ældste. En folkehøjskole åbnede i 1866, og i 1870 fik byen et forsamlingshus; en brugsforening oprettedes i 1902. Ryslinge fik i 1897 station på Nyborg-Ringe-banen, og i de følgende årtier skete der en udbygning af byen omkring stationen og ved landevejskrydset Nyborg-Ringe-Assens og Ringe-Fjellerup-Gislev. I år 1900 åbnede rullegardinfabrikken Chr. Fabers Fabriker A/S, grundlagt af Chresten Jensen Faber. Den udviklede sig til at blive en af de større virksomheder i byen med over 200 ansatte i 1960.

I 1921 lå indbyggertallet på 593. Det var faldende i de følgende årtier og lå i 1950 på 536. Stadig flere kom til at arbejde med handel, håndværk og industri, mens færre var beskæftigede inden for landbrug. Højskolen blev ud- og ombygget flere gange i denne periode. Jernbanen blev nedlagt i 1962.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Ryslinge administrativt centrum i kommunen af samme navn. Fra 1970 til 2006 blev Ryslinge udbygget en del, både hvad angik boligområder med lav bebyggelse, erhvervsliv og offentlige anlæg, fx en sportsplads. Udviklingen i befolkningstallet vendte: Hvor der i 1970 var 583 indbyggere, nåede indbyggertallet i 1986 op på 1.907 for så igen at falde til 1.760 i 2006. I år 2000 overtog VELCAP under VELUX Gruppen alle aktier i Chr. Fabers Fabriker.

Videre læsning

Læs mere om Ryslinge

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie