Midt i 1800-tallet var Nørre Broby endnu en landsby med middelalderkirke. I 1906 åbnede jernbanen Odense-Nørre Broby-Faaborg, hvilket betød en vækst i indbyggertallet. Byen blev udbygget på begge sider af Odense Å, men i særlig grad i området omkring stationen, hvor der blev udstykket jord til ny bebyggelse. I midten af 1800-tallet var landbrug det primære erhverv, men der kom efterhånden flere erhverv til. Nørre Broby fik i 1885 både andelsmejeri og forsamlingshus. Der kom endvidere filialer af Sydfyens Discontobank og af Landbosparekassen for Fyn.

I 1921 lå indbyggertallet på 613. Langt de fleste levede i midten af 1900-tallet af håndværk og industri. I 1937 fik Nørre Broby teknisk skole, og i 1956 fulgte en centralskole. Jernbanen blev nedlagt i 1954. Ved en sammenlægning af seks sognekommuner blev Broby Kommune dannet i 1966; Nørre Broby blev den nye kommunes administrative center.

I 1970 lå indbyggertallet på 904, og dette tal var i 2006 steget til 1.466. I 1990 blev der udlagt et areal til regionale erhvervsformål, og da Broby Moto Cross Klub blev stiftet i 1992, blev der få år senere vedtaget en lokalplan, så der kunne etableres motocrossbane med både klub- og overnatningsfaciliteter i yderkanten af byen. I lokalplanerne er der løbende blevet udlagt arealer til boliger og erhvervsliv, ligesom der har været fokus på centerområdet.

Videre læsning

Læs mere om Nørre Broby

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie