Luftfoto fra 1956 af stationen og det udbredte jernbaneterræn i Ringe. Billedet illustrerer på bedste vis den betydning, jernbanen har haft for byens udvikling, såvel for selve den fysiske udbygning som det økonomiske liv frem til midten af 1900-tallet. Ringe blev med linjer i flere retninger det største fynske jernbaneknudepunkt efter Odense.
.

Midt i 1800-tallet var Ringe en lille landsby, hvor indbyggerne hovedsagelig levede af landbrug. Landsbyens gårde lå vest for landevejen og kirken, der stammede fra middelalderen. Ud over landbrug var enkelte beskæftiget inden for industri, handel og gartneri. I 1875 blev skolevæsenet suppleret med en friskole, og der kom bl.a. forsamlings- og gymnastikhus samt andelsmejeri. I 1876 fik Ringe station på jernbanelinjen Odense-Svendborg, og byen udviklede sig til et vigtigt jernbaneknudepunkt med bane til Faaborg i 1882 og til Nyborg i 1897. I 1885 åbnede det første amtssygehus med plads til ca. 15 patienter; det blev senere udvidet. Ringe blev efterhånden en central by på Midtfyn. Omkring år 1900 var byens uddannelsessteder udvidet med bl.a. organistskole og kirkesangerskole, og der skete en stigning i antallet af håndværkere og handlende. På Jernbanegade 30 (1900) ses et eksempel på tidlig nationalromantisk byggestil. Ligeledes på Søvej 10 (1927).

Efter at jernbanestationen var anlagt, voksede Ringe særligt omkring stationen og langs landevejene mod hhv. Svendborg og Faaborg/Assens. I 1950 arbejdede gældende for hele sognet 1.309 inden for landbrug, men dette tal var faldet til 300 i 1970. Til gengæld skete der en stigning i antallet af indbyggere, der arbejdede med håndværk, industri, handel, fremstilling og administration/liberale erhverv. Jernbanerne mod hhv. Faaborg og Nyborg blev begge nedlagt for persontrafik i 1962. Ringe blev administrativt center i Ringe Kommune, dannet i 1962 og udvidet i hhv. 1966 og 1970. Byens indbyggertal steg fra 1.680 i 1921 til 2.627 i 1950.

Ringe havde en stabil udvikling efter 1970, hvad angik både boliger og erhvervsliv. Det var især tilfældet efter år 2000, hvor fokus blev på attraktiv placering af erhvervsvirksomheder i forhold til motorvejen. I 1973 påbegyndtes undervisningen på Midtfyns Gymnasium, fra 1975 i egne bygninger. Midtfyns Festival afholdtes for første gang i 1976 og var frem til lukningen i 2004 et midtpunkt for en del af foreningslivet. Festivalen blev forsøgt genskabt i 2006, men uden held. Indbyggertallet, der i 1970 lå på 3.584, var i 2006 vokset til 5.054.

Videre læsning

Læs mere om Ringe

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie