Befolkning og areal i Faaborg-Midtfyn Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Ringe 1921-2020.
.
Det centrale Ringe, 2020. Algade er gågade med butikker, mens der bl.a. ligger supermarkeder på Stationsvej, i Vestergade og på Torvet. Rådhuset ligger på Tinghøj Allé. Det sociale liv foregår bl.a. i Idrætscenter Midtfyn, der også har hotel, i Ringe Bio i Østergade og i Stationsbygningen, et kulturhus, der drives af frivillig arbejdskraft. Flere skovarealer omgiver byen, fx Ringe Hestehave, Præsteskov og Ringe Skov. På hver side af Gestelevvej er der golfbaner. Syd for kortudsnittet ligger det lukkede Statsfængsel i Ringe.
.

Ringe, som er kommunens næststørste by med 12 % af befolkningen, har et indbyggertal på 6.179 og et areal på 4,8 km2. Byen ligger i et bakket morænelandskab, der ved Brangstrup syd for byen når op i 97 m.o.h. Mod øst og syd afgrænses den af Sallinge Å.

Byen er trafikalt velbeliggende med station på Odense-Svendborg-banen og direkte adgang til Svendborgmotorvejen, selv om begge transportveje skaber barrierer for den øst-vest-gåendetrafik. Til Odense og Svendborg er der hhv. 18 og 21 km og 22 km til Faaborg. Algade er gågade, og sammen med Centrumpladsen og Torvet er den byens vigtigste forretningsområde. De fleste huse i det centrale byområde er i indtil to en halv etages højde. Udenfor dominerer villaer og enfamilieshuse bebyggelsen, mens etageblokke med indtil fem etager ses fx på det tidligere jernstøberis grund på Østre Ringvej i form af almennyttigt byggeri. Det gamle sygehus på Lindevej 5, hvis hovedbygning er fra 1925, fungerer i dag som borgerservice og jobcenter.

Ringes ældste industriområder ligger ved Vestergade og øst for banen ved stationen. Et stort industriområde ligger nordøst for byen på den anden side af Svendborgmotorvejen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ringe er fra *1277‑86, hvor formen Ræthingh optræder. I senere belæg findes former som Rædhing (1372), Ræinge (1502) og Ringe (1664). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv *rath, som betyder »rad, række«, men som sandsynligvis også har haft betydningen »grusbakke«. Endelsen er -inge, som i gamle stednavne angiver, at der er tale om et sted eller område. Navnet sigter således til et sted eller område, der er kendetegnet ved en række eller en grusbakke.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer