Det centrale Svendborg, 2020. Svendborg Sund drejer rundt om Tåsinge og danner et beskyttet havnebassin. Den kunstige Frederiksø rummede det store værft, men byder nu også på forlystelser. Den gamle bydel, omsluttet af Vestergade og Dronningemaen, er sammen med havneområdet et område for administration, uddannelse, detailhandel, kulturaktiviteter og offentlig transport.
.
Den sydligste del af Møllergade udgør en del af Svendborgs udstrakte butikskvarter, der strækker sig vest for Svendborg Station. Her er flere af gaderne udlagt til gågader, således at lokale og byens mange besøgende i fred og ro kan handle og blive beværtet på de mange restaurationer, caféer og barer.
.
Bronzeskulpturen Sanselig lille pige af Kai Nielsen blev opstillet ved Sankt Nikolaj Kirke i Svendborg i 1930 til minde om kunstneren, som døde i 1924. Forarbejdet til skulpturen blev udført i gips i 1916 med titlen Siddende kvinde. Motivet med den unge, nøgne kvinde arbejdede Kai Nielsen på i flere skulpturer, og den blufærdige gestus, der ses i dette tilfælde, er en variation af motivet.
.

Svendborg har en befolkning på 27.068 og et areal på 13,6 km2. Byen ligger 40 km syd for Odense ved det smalle og dybe Svendborg Sund, der adskiller Fyn og Tåsinge. Den er forbundet med Odense af jernbanen fra 1876 og motorvejen fra 2009, hvis forlængelse mod Tåsinge og Langeland passerer Svendborg Sund på Svendborgsundbroen fra 1966. Svendborg er også broforbundet med Thurø, og der er færgetrafik til Ærø, Skarø, Drejø og Hjortø. Oplandets størrelse og transportnettet har fremmet byens vækst, men de tidligere bærende erhverv, søfart, jernindustri, skibsbygning og fødevareforarbejdning, er i nogen eller høj grad afløst af servicefag i fx sundheds-, uddannelses- og turismesektoren.

Svendborgs lave havneområde, som til dels er skabt ved opfyldning, omdannes nu til et oversvømmelsessikret terræn for oplevelser, foruden søfartsuddannelser (SIMAC), maritime erhverv og andre erhverv, der sammen med boliger kan indpasses i området. En trappe fra havneområdet op over den stejle bakke vest for havnen og stationen er et led i planerne om at skabe sammenhæng mellem det nye havneområde og den gamle bykerne. Denne ligger på toppen af bakken med smalle og krogede, karrébebyggede gader, og her ligger bl.a. Vor Frue Kirke og rådhuset. I en lavning mod nord løber ringgaden Dronningemaen, og bag denne rejser sig en stejl og opkløftet skrænt til 52 m’s højde med Ovinehøj, som var rettersted, og Christiansmøllen.

Det høje land både vest, nord og øst for byens centrum optages af parcelhuskvarterer, hist og her med stok- og rækkehusbebyggelser. Langs med Ring Nord, der forbinder Fåborgvej og Nyborgvej, er udlagt flere store erhvervsområder. De tidligere landsbyer Tved i nord og Kogtved ved den såkaldte Guldkyst i vest er indlemmet i byen, som omgives af en række små og lidt større skove. Med det dramatiske terræn, øerne og sundets slyngede forløb under den høje bro er Svendborg dog især udsigternes by.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Svendborg er en runeindskrift fra 1200-tallet, hvor formen Sinnebuuhr optræder. I senere belæg findes former som Swineburgh (1229), Swinburgh (1372) og Suendborre (1664). Navnet er sammensat af dyrebetegnelsen svin brugt om marsvin, vildsvin eller tamme svin og substantivet borg. Det sigter således til en borg, der er kendetegnet ved en af de tre slags svin.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer