Som led i undervisningen er to skibsførerstuderende i gang med at øve sig i en af SIMACs virkelighedsnære Full Mission Bro Simulatorer. Bro Simulatoren kan også forbindes med maskinrumssimulatoren. Samlet giver det de studerende mulighed for at få rutine i at styre mere end 100 hydrodynamiske skibsmodeller.
.
"S/S Laura" var skibsreder Peter Mærsk Møllers første dampskib, indkøbt i 1886, to år efter at han var flyttet til Svendborg. Ud over at sejle ved dampkraft havde skibet også to mas ter med sejl. På broen bag rattet ses tv. Peter Mærsk Møller og th. sønnen Hans N.J. Mærsk-Møller. På skorstenen var den hvide syvtakkede stjerne, omgivet af et blåt bælte, der blev rederiets skorstensmærke. Foto fra ca. år 1900.
.

Det maritime har gennem århundreder præget Svendborgs historie, bl.a. fremmet af byens placering dybt inde i Svendborg Sund, hvor havnen kunne nyde beskyttelse. Selv om skibsværfter og søfart ikke længere har lige så af gørende betydning for byen, og at det nu er lystsejlere, der især benytter Svendborg Havn, spiller søfartstraditioner og mindet om sejlskibenes tid stadig en vigtig rolle i byens liv.

Skibsværfter og rederier

Fra midten af 1800-tallet oplevede Svendborg en driftig periode inden for søfart og skibsbyggeri, hvilket blev styrket af en udbygning af havnen i perioden 1876-1901. Fragtraterne var gode, og der var et stort behov for nye skibe, en vækst, der varede frem til 1. Verdenskrig. Denne udvikling gav også afledte effekter med hensyn til andre erhverv, hvor der blev behov for lodser, toldere og håndværkere relateret til søfarten.

I 1867 grundlagdes Jørgen Ring Andersens Træskibsværft på den kunstige Frederiksø i Svendborg Havn; værftet eksisterer stadig. I 1907 blev Jørgen Ring Andersens værft delt i to: Sønnen Johannes Ring Andersen fortsatte driften af det gamle træskibsværft, mens en yngre bror, Jens Fisker Andersen, blev leder af et nyetableret stålskibsværft. I 1916 etableredes det stort anlagte A/S Svendborg Skibsværft og Maskinbyggeri, og Ring Andersens Staalskibsværft integreredes i dette. Produktionen af stålskibe ophørte i 2001.

Blandt rederierne hørte A.E. Sørensen, stiftet i 1918, til de største, men det er især Møllerfamilien, der har fået betydning for det maritime liv i Svendborg.

A/S Dampskibsselskabet Svendborg

Kaptajn og skibsreder Peter Mærsk Møller og sønnen A.P. Møller stiftede d. 16. april 1904 A/S Dampskibsselskabet Svendborg. Han var i 1884 flyttet fra Dragør til Svendborg med hustru og børn. Peter Mærsk Møller ernærede sig som kaptajn på en damper; han mente, at dampere var mere pålidelige og uafhængige af vinden og dermed også mere lønsomme end sejlskibe. Det nye dampskibsselskab fik en aktiekapital på 150.000 kr. Pengene blev bl.a. brugt til indkøb af et fartøj på 2.200 tdw i Wales. Skibet blev omdøbt til S/S Svendborg og blev grundstenen i en verdensomspændende rederivirksomhed, der også omfattede Dampskibsselskabet af 1912 A/S, grundlagt af A.P. Møller med hovedsæde i København.

Ved A.P. Møllers død i 1965 omfattede virksomheden 88 skibe og ca. 10.000 ansatte. Virksomheden blev overtaget af Mærsk Mc-Kinney Møller, som i 2003 fusionerede A/S Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 til det nuværende selskab, A.P. Møller – Mærsk A/S.

I 2001 blev Mærsk Mc-Kinney Møller æresborger i Svendborg som anerkendelse af familiens betydning for byen.

De maritime uddannelser

I Svendborg blev der med tiden etableret skoler, hvor de unge kunne tage en faglært uddannelse inden for søfart; færdigheder, som man tidligere havde tillært ved at drage til søs. Svendborg Navigationsskole blev grundlagt i 1852, og i 1887 blev der oprettet en maskinistuddannelse ved Svendborg Tekniske Skole. Derudover kunne man vælge at blive elev på Sømandshøjskolen, som senere blev til Svendborg Søfartsskole. Kogtved Søfartsskole blev grundlagt i 1943 af J. Lauritzen, primært målrettet rederiets egne aspiranter.

I slutningen af 1980’erne kom der nedgang i antallet af elever på søfartsskolerne, og generelt var det maritime erhverv under pres i disse år fra bl.a. udenlandske rederier og lavtlønnede udenlandske sømænd. Efter et årti med faldende elevtal oplevede søfartsuddannelserne en stigende interesse blandt uddannelsessøgende, og for at styrke skolernes forankring i Svendborg blev Kogtved Søfartsskole, A.P. Møller Maersk værkstedsskole samt Svendborg Navigationsskole og Svendborg Maskinmesterskole sammenlagt i år 2001 under et nyt og internationalt klingende navn, Svendborg International Maritime Academy, SIMAC, som fik til huse i den tidligere Svendborg Navigationsskole.

Den Blå Kant – fremtidsplaner for Svendborg Havn

I 2017 vandt tegnestuen EFFEKT Arkitekter ApS konkurrencen om fremtidens havn, Den Blå Kant, udskrevet af Svendborg Kommune. På Nordre Kaj er udlagt et areal til et Maritimt Kraftcenter. SIMAC er en af drivkræfterne bag det kommende kraftcenter, hvor planen er, at de maritime uddannelser skal arbejde tæt sammen med maritime virksomheder og erhvervsliv om bl.a. udvikling og innovation inden for det maritime erhverv. I 2022 flytter SIMAC forventeligt ind i de nye bygninger tegnet af C.F. Møller Architects. I marts 2021 blev planerne for et 5.000 m2 stort erhvervshus, der skal opføres i nærheden af SIMAC, offentliggjort. Investorerne bag Svendborg Maritime Erhvervspark P/S er blandt andre skibsreder Niels Conrad Højlund Hansen og Halberg Koncernen. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2022.

Søfartstraditioner i Svendborg i dag

Den maritime fortid er stadig en aktiv del af byens liv. Siden 1994 har man afholdt Store Marthadag med optog første lørdag i maj, hvor Svendborgs betydning som søfarts- og undervisningsby fejres.

Maritimt Center Danmark blev etableret i 1995 i et havnepakhus fra 1872. Centeret står for en lang række maritime events i Svendborg. I 2015 blev Den Maritime Oplevelses-Rambla indviet på Svendborg Havn ved de gamle træskibe. Her skal interesserede kunne fornemme, hvordan det var at sejle med de gamle skibe.

Videre læsning

Læs mere om historie i Svendborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Historie