Befolkning og areal i Faaborg-Midtfyn Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Centralt i Ryslinge ligger rullegardinfabrikken Chr. Fabers Fabriker. Fabriksområdet rummer Villa Vesta fra 1905, som i dag huser et museum, og de ældre produktionshaller fra 1920’erne, der i dag benyttes som café og til afvikling af kulturelle arrangementer. Dertil kommer en administrationsbygning og villaer fra 1950’erne. En kantinebygning blev opført i 1990, og nyere fabriksbygninger er løbende blevet tilføjet, senest i 1999.
.
Befolkningsudviklingen i Ryslinge 1921-2020.
.
Det nordlige Ryslinge, 2020. Kortudsnittet viser Ryslinge Høj- og Efterskole, der er nabo til sognekirken og genbo til præstegården og sognegården. På Rødamsvej nord herfor ligger et stort krukkemarked. Mindelser fra tiden som stationsby ses af vejnavnet Banevænget, hvor stationsbygningen nu er privatbolig. Rullegardinfabrikken ligger på Chr. Fabersvej, hvor der også er café. Byens skulpturpark, der drives af frivillige, ligger ved Ellehavevej. I den sydlige del af byen uden for kortudsnittet ligger Nazarethkirken, Tre Ege Skolen og Ryslinge Forsamlingshus.
.

Ryslinge har en befolkning på 1.762 og et areal på 1,4 km2. Byen ligger i et småbakket morænelandskab og er afgrænset af Blaakærvej-Rørdamsvej mod nord, Aavej mod syd, Ellehavevej mod vest og Højskolevej mod øst. Fra Ryslinge er der 31 km til Odense og 5 km til Ringe. Byen er især kendt for sin højskole. Den er i dag teaterhøjskole, og i samme bygningskompleks ligger der også en efterskole, som har fokus på projektledelse. Byens to kirker, Ryslinge Kirke og Nazarethkirken, der begge har et aktivt menighedsliv, ligger i hver sin ende af byen, adskilt af et langstrakt parcelhuskvarter fra 1970’erne. Dagligvarer kan bl.a. købes på Banevænget i nord og på Graabjergvej i syd. Ryslinge er omgivet af grønne områder, bl.a. Skulpturparken vest for Ellehavevej.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ryslinge er fra *1402, hvor formen Roslinge optræder. I senere belæg findes former som Ryslinge (1407), Ryslinghe (1509) og Røszlinge (1688). Navnet er sandsynligvis sammensat af et af de gammeldanske substantiver *ruthsæl eller *rythsæl, der begge betyder »rydning«, og endelsen -inge, som i stednavne angiver, at der er tale om et sted eller område. Navnet sigter således til et sted eller område, som er karakteriseret ved at ligge i eller ved en rydning.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer