Befolkning og areal i Faaborg-Midtfyn Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Årslev 1940-2020. Fra 1965 vokser Årslev sammen med Sønder Nærå.
.
Årslev, 2020. Kortet viser et udsnit af den langstrakte by, hvor kirken og den ældste bebyggelse ligger ved Bystævnet, Byvænget og Gl. Byvej. Her ligger også Årslev Forsamlings- og Kulturhus i det tidligere kommunecenter. I en gammel skofabrik på Stationsvej er der skabt et kulturcenter, Polymeren, for alle aldersgrupper med bl.a. skatehal og værksted for veteranbiler. Nordøst for stationen uden for kortudsnittet ligger et supermarked, Årslevhallen og Bøgehøjskolen.
.

Årslev har en befolkning på 4.015 og et areal på 2,8 km2. Byen ligger i et morænelandskab, der gennemstrømmes af Vindinge Å. Syd for ådalen troner kirken på en banke med vid udsigt over landskabet. Årslev er velforsynet med transportlinjer. Fra stationen på Svendborgbanen er der 17 minutters transporttid til Odense med regionaltog. Umiddelbart vest for byen løber den gamle hovedvej, Svendborgvej, og 1 km herfra mod vest er der tilkørsel til Svendborgmotorvejen. Indtil 1950 var bebyggelsen koncentreret langs Gl. Byvej og trekanten mellem Svendborgvej og Byvænget. I dag er Årslev vokset sammen med Sønder Nærå i et langstrakt bybånd, domineret af parcel- og rækkehuse.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Årslev er fra 1383, hvor formen Arsløf optræder. I senere belæg findes former som Orsløff (1507), Aarszløf (1688) og Aarslev (1774). Navnet er sandsynligvis sammensat af det gammeldanske mandsnavn *Āar og det gammeldanske substantiv *lēv, der er beslægtet med det nutidige ord levne, og som betyder »arvegods«. Navnet sigter således til arvegods med tilknytning til en mand med navnet Āar.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer