I 1723 opførtes en rytterskole i Brønshøj på det nuværende Brønshøj Torv som del af de 240 rytterskoler, Frederik 4. lod bygge rundtom i landet. Rytterskolen blev udvidet i hhv. 1792 og 1823; i 1893 blev der tilføjet en sidefløj. Selv om der blev opført en ny skole på Brønshøjvej, nu Brønshøj Gamle Skole, omkring år 1900, blev der fortsat undervist i Rytterskolen indtil 1932. Senere blev den brugt til en lang række andre formål, fra 1904 blev der indrettet distriktsbibliotek, politistation og hjemmeværnslokale. I perioden 1986‑2011 havde Brønshøj Museum til huse her. Herefter har bygningen fungeret som udstillingshus. Rytterskolen er – ud over Brønshøj Kirke – den eneste bevarede bygning fra de to oprindelige landsbyer i bydelen Brønshøj-Husum.

Videre læsning

Læs mere om Brønshøj-Husums arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur