Sæby gamle Rådhus
.
Sæby gamle Rådhus
.
Sæby gamle Rådhus
.

Sæby gamle Rådhus ligger på Strandgade 1 i Frederikshavn Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er oprindeligt opført i 15 fag bindingsværk fra ca. 1750. Grundmuringen af syd- og østmurene er sket i 1860erne. Vinduerne har tidligere stået med mørke rammer og karme. Bygningen har tidligere huset herredstinget og fra 1801-1848 fungeret som byens rådhus.

Beskrivelse

Bygningen ligger midt i Sæbys ældre bykerne, tæt ved kirken, med facaden ud til Klostertorvet og med sydgavlen ud til Strandgade.

Huset er opført i en etage over en sorttjæret sokkel. Facaden mod torvet og den nordlige gavl er opført i fattigt, sorttjæret bindingsværk mens gårdsiden og sydgavlen er grundmuret. Tavl og murværk fremstår gult, delvist kalket delvist malet. Murene afsluttes af en sorttjæret sugfjæl. Taget er opskalket og afvalmet, belagt med røde vingetegl og har to murede hvide skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. Bygningens døre, en i facaden og to i gårdsiden, er alle nyere og grønmalede. Vinduerne, der varierer mellem et- og torammede, er nye med koblede rammer, hvor forsatsruden er en termorude. I nordgavlen findes en sorttjæret luge. I facaden sidder en mindeplade udført i sandsten med skriften Denne bygning var rådhus i Sæby 1801-1848.

Indvendigt er bygningen indrettet med en formentlig nyere rumdeling til en bolig. Bygningen fremstår med nyere overflader, herunder finergulve og gipslofter, samt nye overflader i badeværelse og køkken. Enkelte vægge har bevaret overkalket bindingsværk og flere rum har bevaret ældre revledøre. Tagetagen står uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til husets beliggenhed i den ældre del af Sæby, blandt mange andre velbevarede lave huse. Husets beliggenhed for enden af det slyngede provinsstrøg, har værdi i kraft af den markante placering med den lille plads foran. Den smalle række af bevarede pigsten langs facaden, er tillige et historisk og autentisk element i den miljømæssige opfattelse.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens udførelse og enkle form, og det fattige bindingsværk, der er typisk for de ældre byhuse i Sæby. Hertil kommer den uregelmæssige takt i bindingsværket, der vidner om at bygningen førhen har haft flere fag. Endvidere fortæller nordgavlens revleluge om tidligere opbevaring på tagetagen.

Arkitektonisk værdi

Husets arkitektoniske værdi findes i den stilfærdige fremtræden, der karakteriseres ved det enkle volumen, med de stejle og ubrudte tagflader. De centrerede skorstenspiber og de afvalmede gavle understreger bygningens overordnede symmetri. Ligeledes tildeler den sorttjærede sokkel og sugfjæl en indramning af bindingsværket og en markant overgang fra muren til terrænet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links