Søgård blev i 1482 ejet af Las Johansen Rød, og dens middelalderlige bygninger har formentlig haft samme placering som den nuværende gård. Søgård blev delt i en Vester og Øster Søgård i 1745 og atter samlet i 1810. Den nuværende hovedbygning er opført i 1858 og udgøres af en énfløjet bygning i grundmur og kampesten, der afsluttes af et tag i cementsten. Syd for hovedbygningen ligger avlsgården, hvis ældste dele er fra samme år, men der er kommet nyere bygninger til i 1970’erne og 1990’erne.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Thisted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links