Søndergård Park ca. 1950. Boligkomplekset blev opført med både enfamilieshuse og rækkehuse, tilpasset landskabet.
.

Søndergård Park (1949‑50) er en almennyttig bebyggelse i Bagsværd opført med Hoff & Windinge som arkitekter og Aksel Andersen som landskabsarkitekt. Søndergård Park er sammensat af rækkehuse og kædehuse samlet omkring en stor fælles grønning, der i siderne markeres af trægrupper. Opholdsarealerne afskærmes mod de fælles græsarealer af buskplantninger. Anlægget er berømmet for sit hierarki af grønne friarealer og har dannet forbillede for mange andre af efterkrigstidens bebyggelser.

Videre læsning

Læs mere om Bagsværds arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur