Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341516
Sted- og lokalitetsnummer
080610-73
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, ca. 4,7 m lang, 2,2 m bred og 2 m høj; største længde i øst-vest. Stenen er nærmest rektangulær med stejle, delvist afsprængte sider og med en del skarpe kanter. Toppen er ujævn med afsprængte partier og meget ujævn overflade. Den sydlige sides nederste del er bortsprængt. Sagn: - En trold tog en mængde store sten ude ved stranden og kastede dem efter Skamby Kirke, men de røg alle forbi. Derefter prøvede trolden i arrigskab at sparke kirke om. - Efter stenene har Stensby navn.

Undersøgelseshistorie

2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en sagnsten, der ligger i et offentligt anlaeg.Stenen er blevet flyttet ca. 50 meter. Nordfyns Kommunen har oplyst at der er soegt om dette i styrelsen. Punktet er flyttet på kortet . Den tidligere anmeldte grafitti er soegt fjernet, men der er stadig spor tilbage.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links