Fortidsminde set fra vest
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
341514
Sted- og lokalitetsnummer
080610-14
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/10 1920 Clara Blixen-Finecke Afmærkn.: FM 14/10 1920 En rund høj, tværmål oprindelig 25 m, højde 2,50 m. I 1950 på- begyndte ejeren en sløjfning, hvorved i højens midte fremkom en stenalders hellekiste, indvendig 3,40-3,50 m lang, 1,30 m bred. Der er 4 dæksten. Højen restaureredes af Fyens Stiftsmu- seum jan. 1952. Over halvdelen af højfylden er fjernet i nord- og østsiden; tværmål er derfor nu kun 12-15 m. Træbevokset, i Dallund Folehave.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Planering ved byggeri/anlæg - Fyns Stiftsmuseum
1950
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1952
Museal restaurering - Fyns Stiftsmuseum
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund høj i Dallund Folehave, tværmål oprindelig 25 m, højde ca. 2,50 m. Træbevokset. I 1950 påbegyndte ejeren sløjfning, hvorved i højens midte fremkom en stenalders hellekiste, indvendig 3,40-3,50 m lang, 1,30 m bred. Der er 4 dæksten. Højen restaureredes af Fyens Stiftsmuseum januar 1952. Over halvdelen af højfylden er fjernet i nord- og østsiden. Højens tværmål er derfor nu kun 12-15 m.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRund, hvælvet høj, oval højfod, 15 m N-S, 9 m Ø-V. Stærkt afgravet ved den østlige side. Ved højens nord-østlige side, et synligt stenkammer, der går ind i højen. Stenkisten er orienteret Ø-V, bestående af 11 bæresten, 5 mod N, og 5 mod S. Oven på disse hviler 4 store dæksten, hvor den østligste er synlig i højsiden, hvor den sammen med sine bæresten danner et synligt rektangulært indgangshul i højsiden på 0,9x0,5 m. Det 3,5 m lange kammer afsluttes inde i højen med en svær bæresten for enden. Kammerets bredde indvendig 1,3 m. Den synlige østlige dæksten har en bredde på 1,80 m. 4 m fra højfoden i mod NV ligger i skovbunden en stor sten 0,7x0,8x0,7 m. Umiddelbart foran indgangsåbningen ligger en del hovedstore sten. Højen er bevokset med træer og krat, og ligger kun 10 m fra skovkanten. Mål: 2,5x15x9 m. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links