Fortidsminde set fra nord
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34142
Sted- og lokalitetsnummer
080610-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr: 7h (højens nordlige halvdel) 2 (højens sydlige halvdel) Tingl.: 29/7 1890 (sydlige halvdel skænket til fr. af Poul Christensen; nordlige halvdel købt) Afmærkn.: MS (1890, 1913, stud. Normann) på den nordlige halv- del. En stor høj "Kjellehøj", højde ca. 5,25 m. Græsklædt. Anseligt mindesmærke. Ligger i skellet mellem Ørritslev og Kjelleby i Vigerslev sogn. Skellet deler højen i to halvdele.

Undersøgelseshistorie

1890
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI samme Lods sydvestlige Udkant ligger Kjellebyhøjs nordøstlige Halvdel (se Fredlysningsdekl. af 1890). [se 80612, sb. 18]. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMeget stor høj, helt tilgroet med krat og træer. Et bredt jordige støder til den østlige højfod. Et andet dige støder til højens nord-vestside. En del kvas og enkelte rodvæltere på højen. En 2 m bred og ca. 0,5 m dyb sænkning går på tværs ind over højen i retning NV-SØ, og minder om et gammelt slidspor. Højoverfladen er noget uregelmæssig med delvis affladet top. Den i fredningsskrivelsen nævnte FM sten kunne ikke findes. Mål: 5,2x25x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** En ualmindelig stor høj, der markerer sig i landskabet. 175 m fra vej. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links