Den nordlige rektangels indre plads, set fra SSV
.
Den sydligste rektangels vestlige vold, set fra N
.
Den nordlige rektangels indre plads, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Læsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0820637
Sted- og lokalitetsnummer
100501-606
Anlæg
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Saltkogeri "Dr. Bister" Anlæg bestående af tre dele: To rektangulære anlæg omgivet af ca. 40 cm. høje jordvolde samt en næsten kvadratisk høj- ning. Det N-lige anlæg måler ca. 75 x 95 m., bredest i Ø/V. I anlæggets N-lige del 8 cirkulære fordybninger. Mod S en til- bygning ca. 20 x 60 m., bredest i Ø/V, der optræder som en rektangulær forhøjning i midten. Det S-lige anlæg måler ca. 70 x 110 m., bredest i N/S. Mellem disse to anlæg en ca. 12 m. bred vandfyldt sænkning. I en afstand af ca. 25 m. V for det S-lige anlæg ses en vandfyldt sænkning, der måler ca. 15 x 80 m., bredest i Ø/V. Det fredede areal omfatter et polygonformet areal, der måler ca. 310 m. i Ø/V-lig retning og ca. 230 m. i N/S-lig retning. Udstrækningen og afgrænsningen af det fredede areal fremgår af vedlagte opmåling. På det fredede areal findes foruden ovennævnte anlæg 2 frede- de saltkogerier, reg.nr. 820:360 og 361. Ovennævnte mindesmærker må ikke ændres, fjernes eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. På vedlagte tinglysningsrids er vist beliggenhed og udstrækning af saltkogerier og hustomter på matr.nr. 164b, 209e, 214b, 213d, 212a og 211a af Byrum By, Byrum.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSaltudvinding
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumSaltkogeri "Dr. Bister" Anlæg bestående af tre dele: To rektangulære anlæg omgivet af ca. 40 cm. høje jordvolde samt en næsten kvadratisk høj- ning.

Saltudvinding

Stensalt er indvundet ved minedrift, fx af halit; kogsalt er indvundet ved inddampning af en stærk saltopløsning, bl.a. fra saltsøer eller havvand. I Danmark indvindes salt fra salthorste i Jylland. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links