Et fællesskab bestående af frivillige, patienter og ansatte bidrager til at drive Sct. Hans Have, et projekt, der ud over at have en terapeutisk effekt på patienterne også tilfører nyt liv til de grønne rekreative arealer omkring Psykiatrisk Center Sct. Hans. I haven er der også en café, der har åbent for offentligheden.
.
Sankt Hans Hospital (nu: Psykiatrisk Center Sct. Hans) blev opført i smukke omgivelser ned til Roskilde Fjord. I 2018, hvor billedet er fra, begyndte byggeriet af den nye retspsykiatri, tegnet af KHR Architecture. Også her er idéen om at bruge naturens helbredende kræfter tænkt ind i både arkitektur og udendørsarealer.
.

Det gamle Sankt Hans Hospital består i dag af to psykiatriske hospitaler under hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det oprindelige hospital åbnede 1. august 1816 på Bistrupgård. Her var der plads til ca. 500 sindssyge og fattige fra hele Sjælland. Samme år fik hospitalet sin første overlæge, Johan Henrik Seidelin, hvis behandlinger bl.a. bestod af frisk luft og landbrugsarbejde, men også af indespærring, pisk og udsultning. Overbelægning var et konstant problem, og bygningsmassen blev løbende udvidet med patientanlæg og personaleboliger. Desuden var der gartneri, kapel og kirkegård. I 1950 var patienttallet steget til ca. 3.000, men med 1950’ernes nye behandlingsformer med psykofarmaka og terapi faldt det til ca. 520.

I 1987 blev den østlige del af hospitalet solgt til Roskilde Amt og blev til Roskilde Amtssygehus Fjorden, der alene var et psykiatrisk sygehus. I 2007 overgik sygehuset til Region Sjælland, og det omfatter i dag en modtagelse for patienter med akut psykiatrisk sygdom, afdelinger for spiseforstyrrelser, børne- og ungdomspsykiatri samt regionens sexologiske klinik. Under Region Sjællands psykiatri i Roskilde var der i 2020 ca. 500 ansatte (omregnet til fuldtid).

De afdelinger, Københavns Kommune fortsat havde på Sankt Hans, overgik i 1995 til Hovedstadens Sygehusvæsen og i 2007 til Region Hovedstaden. De omfatter Region Hovedstadens specialiserede behandling af patienter med dobbeltdiagnoser, det vil sige med både psykiatrisk sygdom og misbrug. Hospitalet har også en stor retspsykiatrisk afdeling, hvor patienter, der er dømt til indlæggelse, er indlagt til psykiatrisk behandling under forhold, der kan minde om et fængsel. Da de smukke bygninger er temmelig gamle, er der ved at blive bygget et nyt retspsykiatrisk afsnit, som forventes indviet ultimo 2021. Region Hovedstadens afdelinger i Roskilde kaldes Psykiatrisk Center Sct. Hans. Det havde i 2020 omkring 550 ansatte (omregnet til fuldtid).

I den ældste del af bygningskomplekset, Kurhuset, fortæller et museum om patienternes forhold og de skiftende behandlinger, hvoraf mange i dag nærmest betragtes som tortur. Indtil gennembruddet i medicinsk behandling i 1950’erne levede patienterne i bedste fald i de omgivelser med lys og skønhed, som var udgangspunktet for Sankt Hans Hospital. Patienterne med de sværeste psykiatriske sygdomme som skizofreni og depression var indlagt i meget lang tid, nogle en stor del af deres voksenliv. Den vestlige del af det oprindelige hospital, tegnet af Gottlieb Bindesbøll, vil over de kommende 20 år blive udviklet til et nyt kvarter med både beboelse og erhverv.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Roskilde Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg