Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533522
Sted- og lokalitetsnummer
060203-79
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristningssten. På en klippeblok, 1,7 x 1,3 m, ses 18-20 skålformede fordybninger. Beliggende i græsløkke ved plantage. Helleristningssten i skel til matr.nr. 1, 43a, 43b, 43c.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en Lavning lige op til Sandflugtsstrækningen ligger en lille Granitblok, som hæver sig 3/4 Alen op over Jordfladen med sin høieste Kant. Fra denne Kant skraaner Stenen ned mod Nord. Paa denne noget ujævne Skraaside findes indristede en Del skaalformede Fordybninger, vistnok 18. Nogle ere meget tydelige og utvivlsomme andre mere svage.- (I Nærheden Røser [sb.nr. 80])
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelleristnigssten. Paa en Klippeblok, 1.70 x 1.30 m, ses 18-20 skaalformede Fordybninger. Beliggenhed i en lille Græsløkke ved Plantage tæt ved Vasegaard.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordfast og delvis jorddækket stenblok, på hvis skrånende overside ses talrige, tætsiddende og tildels meget dybe skåltegn. 0,7 x 2 x 1,8 m. Tæt ved offentlig tilgængelig vej, evt. skiltning for offentlig adgang ? Bør dog forhandles med militæret af hensyn til adgangsforhold under skydeøvelser. Ca. 30 m V for stenen ligger en ikke fredet, men til fredning (af M.B.) indstillet langdysse, se 5335: III. 23-11-88: I sb. beskrevet som 4 røser (J.A.Jørgensen), hvoraf 2 nu er bortgravede. Efter besigtigelsen i dag vil jeg IKKE tinglyse en langdysse her alligevel. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** En ualmindelig tydelig skålsten, smukt beliggende. Ville ved pleje, sammen med langdyssen, absolut være seværdig.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links