598 oversigt sten 1. ca. 25 skåltegn. Set fra SV.
.
597 oversigt sten 1, ca. 25 skåltegn. Set fra SØ.
.
594 oversigt sten 2, ca. 5-10 skåltegn. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46246
Sted- og lokalitetsnummer
070304-11
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Jordfast sten, 1,5 x 1,1 m, med 25 skålgruber.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast liggende Sten med skaalformede Fordybninger, ca. 200 m N for Høi 16[sb.6], og 15 m Ø for Hovedvejen. Den viser en større Skraaflade mod V, en mindre mod SØ. Dens Omrids er tresidet, med en omtrent ret Vinkel i Ø, en spids Vinkel i S og Grundlinien i V. Den maaler i N-S 1,50 m, i Ø-V 1,10 m, og Skraafladens største Bredde er 0,70 m. Høiden ov. Jorden 0,35 m. Paa Skraafladen ses tydeligt ca. 25 Fordybninger, men der har nok været det dobbelte Antal, muligt endnu flere. De er indtil 5 cm i Tværmaal, og indtil 1,5 cm dybe, de fleste mindre og lavere. Bevoksning: 1984: Mos
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Sten, 1 1/2 x 1,1 m, med 25 Skaalgruber.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSten med 5-10 tydelige skåltegn+flere svage. 15 m fra skovvej i ca. 25-årig bøgekultur. 30 m Ø for denne ses endnu en skålsten med granit-MS men tilsyneladende uden fredningsnr (se særligt berejserskema). Jfr. foto 13:13. Mål: 0,2x1,5x1,1 m. Bevoksning: 1984: Mos
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkTo sten med skåltegn, sten 1: ca 25 skåltegn og sten 2: ca 5-10 skåltegn. Sten 2 få meter øst for befæstet skovvej. Sten 1 ca 25 m Ø for sten 2. Hver sten markeret med en FM-sten placeret syd for stenene.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links