Den stærkt trafikerede Hobrovej er en af Aalborgs vigtigste indfaldsveje. Vejen løber gennem hele bydelen Skalborg, og herfra strækker der sig parcelhuskvarterer og store områder med detailhandel.
.

Aalborg Storcenter, der skimtes i baggrunden, er et af Danmarks største shoppingcentre med millioner af årlige besøgende.

.

Kort over Aalborg med angivelse af bydelene der beskrives i Trap Danmark.

.

Skalborg, der har taget navn efter en lille landbrugsbebyggelse ved Hobrovej 5 km fra centrum, er Aalborgs sydvestligste bydel. Den ligger dels på sydskråningen af en kridtbakke, som den deler med Hasseris, dels nede i den omgivende Littorinaflade. Bydelen er omtrent trekantet og kan afgrænses af Skelagervej mod nord og af jernbanelinjen Randers-Aalborg og Østerås brede dal mod sydøst. Mod vest løber bygrænsen til dels gennem det åbne land. Parcelhusudstykninger omkring Hobrovej opstod fra 1930’erne og kulminerede i perioden 1965‑85 sammen med et omfattende byggeri af almennyttige etage- og rækkeboliger, der især er koncentreret omkring området ved stationen. Fra 1960’erne blev næsten alle ledige arealer i et bredt bælte langs Hobrovej udlagt til erhverv, og med Mariendals Mølle Motorvejen fra 1978 fik området forbindelse til den Nordjyske Motorvej. Skalborg tegnede således til at blive en boligforstad, men fra 1980’erne foregik en intens udbygning af detailhandelen, ikke mindst af de pladskrævende brancher, langs Hobrovej, især syd for Nibevej. Her blev Aalborg Storcenter indviet i 1996, og hele området, City Syd, er nu Nordjyllands største handelscenter, og Hobrovej den mest trafikerede indfaldsvej.

Skalborg er i dag nedslidt og et højt prioriteret byomdannelsesområde, hvor der fokuseres på at skabe et attraktivt handels- og aktivitetsknudepunkt samt bedre kobling af bydelens funktioner på tværs af Hobrovej. Sammenhængen med Østerådalen skal styrkes, og arealerne langs banen skal medvirke til at synliggøre jernbanen som et grønt træk i byen.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder

Eksterne links