Villaer i Hasseris set fra Aalborgtårnet. Bydelen, en forstadsbebyggelse til Aalborg beliggende umiddelbart sydvest for Midtbyen, anses som en velhaverbebyggelse.
.

Kort over Aalborg med angivelse af bydelene der beskrives i Trap Danmark.

.

Bydelen Hasseris ligger sydvest for Midtbyen og vest for Sydbyen. Dens center ligger 3 km fra Midtbyens. Hasseris består af tre kvarterer: Indre Hasseris (Villabyen), kvarteret omkring Rotunden og landsbyen Gammel Hasseris. Bydelsgrænsen har et springende forløb, idet de enkelte kvarterer har nær kontakt med grønne områder; mod øst ligger en grøn kile med bl.a. Skovbakken, Mølleparken og Aalborg Zoo, og mod vest åbner byen sig mod Littorinafladen langs Limfjorden. Hasserisvej er hovedaksen gennem bydelen.

Fra 1880’erne blev Aalborgs velhavere tiltrukket af landskabskvaliteterne og de lavere skatter, og de begyndte at opføre de boliger, der blev til Villabyen. Hermed var Aalborgs næste forstad – efter Vejgård, men med en helt anden karakter – en realitet. Rotundekvarteret med den koncentriske vejplan opstod efter en plan fra 1959, og i 1970’erne blev landsbyen Gammel Hasseris, socialt og til dels fysisk, til en forstad. Klyngehusene på Sorthøj er fra begyndelsen af dette århundrede. I Hasseris Enge mod vest bygges nu også. Hasseris har et gymnasium og andre uddannelsesinstitutioner, dagligvarehandel og diverse liberale erhverv, især på Hasserisvej, men ingen egentlige erhvervskvarterer.

Bydelen fremstår i dag som et af de mest eftertragtede områder i Aalborg med mange eksempler på bevaringsværdige bygninger og gedigent bygningshåndværk. Denne særlige status må tilskrives dels den historiske baggrund som velhaverkvarter, dels den attraktive landskabelige beliggenhed og de gode rekreative muligheder.

Der er mange fine arkitektoniske eksempler på fritliggende enfamiliehuse, og hvert årti har gode nedslag. Blandt andet kan fremhæves Strøybergsvej 60 fra 1995 af Claus Bonderup, Strøybergsvej 72 af Knud Friis og Elmar Moltke fra 1979 og Hasserisvej 107 fra 1950‑51 af Preben Hansen.

Af de samlede bygningsklynger kan bl.a. nævnes Stolpedalsparken fra 1993, tegnet af Anette Brunsvig, Kirsten Spliid Pedersen og Erik Willesen, samt Oldfuxvej 16 fra 1968, tegnet af Erik Helmer. Også området omkring Solbyen har et godt helhedspræg, hvor murede rækkehuse med tegltag dominerer arkitekturen. De første rækkehuse i Solbyen blev tegnet i 1946 af de lokale arkitekter Vilhelm Bøgh og Niels Sørensen.

Bydelen har også enkelte eksempler på almennyttigt boligbyggeri, fx Hasseris Boligselskabs hvidmalede teglstenshuse med eternittag på Bundgårdsvej tegnet af Villy G. Hansen og K.W. Orland v. Hardy Vibe-Hansen. De hvide huse fra 1962 fremstår som en samlet bebyggelse på 24 forskudte boliger. Ikke langt herfra ligger Hasseris Kirke på Thorsens Alle. Kirken er opført i gule mursten med rødt tegltag, indviet i 1956 og bygget efter tegninger af Ejnar Packness. I 1985 blev et kirketårn tilføjet.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder

Eksterne links