Det 55 m høje Aalborgtårn på Skovbakken er blevet et vartegn for byen. Det blev rejst i forbindelse med Nordjysk Udstilling i Aalborg i 1933. Herefter skulle tårnet have været revet ned, men omkostningerne i forbindelse hermed var så store, at Det Broderlige Skydeselskab købte det for 5.000 kr. for at drive det som en forretning.
.

Kort over Aalborg med angivelse af bydelene der beskrives i Trap Danmark.

.

Sydbyen beskriver her området, der ligger syd for Kong Christians Alle-Østre Alle og altså syd for Midtbyen. Den består af to kvarterer, Hobrovejskvarteret og Kærby. Hobrovej løber neden for den østvendte skrænt af et kridtplateau med højder på ca. 60 m, mens Kærby ligger i bunden af Østerådalen, en Littorinaflade i kun 3‑4 meters højde, som især mod syd er naturgenoprettet med skov, eng og søer. Denne dal er knap 1 km bred og flankeres mod øst af en anden, også ca. 60 m høj kridtformation. Sydbyen er et temmelig grønt område. Den landskabelige beliggenhed danner grundlag for store udsigtskvaliteter, og bakketoppen fremstår som en grøn baggrund for Aalborgs »skyline«.

Samtidig er bydelen præget af intens trafik. Den Nordjyske Motorvej skyder her to grene mod nord: Mariendals Mølle Motorvejen, der fortsætter i den stærkt befærdede Hobrovej, og Ådalsmotorvejen, der udmunder i Sønderbro øst for Kærby. Mellem de to kvarterer løber jernbanen fra syd ind i Aalborg Midtby. Hobrovej udgør forbindelsen mellem Sydbyen og Midtbyen, og det er samtidig heromkring, bydelens butikker og service er lokaliseret. Den store trafikale belastning betyder dog også, at Hobrovej udgør en ikke uvæsentlig barriere for sammenhæng i bydelen. På begge sider af Hobrovej ligger bebyggelser; mod nord ligger det ældste byggeri fra ca. 1920’erne, og mod syd ligger der byggeri fra midten af 1900-tallet. Kærby har et erhvervsområde nær motorvejen og et villakvarter fra mellemkrigstiden, som er forsøgt tilpasset den fugtige grund. Langs Østerå ligger flere kolonihaveområder.

Den skovklædte skrænt vest for Hobrovej rummer en række rekreative og kulturelle tilbud: ved Skovdalen ligger KUNSTEN (Museum of Modern Art Aalborg), Aalborgtårnet, som er en stålkonstruktion fra 1933 med restaurant, der når 105 m.o.h., og et atletikstadion. Sydligere ligger Aalborg Zoo mellem Mølleparken og Aalborglund. Her ligger også Aalborg Universitetshospital Syd med flere 10-etages bygninger, og øst for Hobrovej den store, jernbeklædte »Rustenborg« med postfunktioner. Skippercentret ved Hobrovej/Vestre Alle er bydelscenter.

På Riihimækivej i et industrikvarter sydvest for Aalborg ligger kontor- og industribygningen C.A.C. Motorrenovering.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder

Eksterne links