Den ældste del af Vejgård ligger i området, hvor Nørre Tranders Vej og Hadsundvej møder hinanden. Vejgård udviklede sig fra 1800-tallet til Aalborgs første forstad.
.

Kort over Aalborg med angivelse af bydelene der beskrives i Trap Danmark.

.

Vejgård, en bydel 2 km øst for Aalborgs bycenter, ligger på en kridtbakke, som den deler med Gug og Aalborg Øst. Bydelen afgrænses mod vest af Sohngårdsholmsvej og Østre Alle, mod syd af Universitetsboulevarden og mod øst af den Nordjyske Motorvej, der borer sig under Limfjorden straks nord for Vejgård. Fra bydelens butikscenter i nord løber Hadsundvej mod syd. Terrænet er kuperet, især mod nord, hvor et naturområde har flere toppe over 50 m, bl.a. Signalbakke (53 m). Mod syd er en golfbane overgået til parkformål.

Ved Vejgård opstod i 1800-tallet Aalborgs første forstad; en arbejderbebyggelse helt adskilt fra den øvrige by, men nær de mange industrier, der opstod nær Limfjorden, og her boede mange af arbejderne fra de store virksomheder i øst, især Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Aalborg Værft og Dansk Eternit-Fabrik.

Folketallet steg hastigt i 1900-tallet, især i 1920’erne; bydelen blev udbygget fra nord mod syd og øst, og samtidig voksede Vejgård sammen med Aalborg. Den ældre boligmasse består af enkelte førkrigskarréer i to-fire etager, men mest af tætbyggede parcelhuse. Efter 2. Verdenskrig er især opført rækkehuse og 3‑4-etages stokhuse; to blokke fra 1974 nær motorvejen er dog på otte etager. Der er også en del af de almennyttige boliger med karakter af parcelhuse, som Hostrups Have. Flere af etagehusene har glæde af den fantastiske udsigt. I den nordligste og sydlige del af bydelen er der store områder med uddannelsesinstitutioner.

Den ældste del af Vejgård er opstået, hvor de to indfaldsveje, Nørre Tranders Vej og Hadsundvej, mødtes. Hadsundvej er en typisk indfaldsvej, der i sit arkitektoniske udtryk spænder fra det landlige til det bymæssige.

Bydelen har også markante bygninger, der træder frem i arkitektonisk udtryk, herunder Vejgård Kirke fra 1904 af K. Varming. Kirken er opført i røde mursten, mens tegltaget er sort, og den ligger højt i terrænet som markør for bydelen. I parken mod syd ligger Sohngårdsholm Slot fra 1886, opført i renæssancestil af Momme og Olesen; den skiller sig markant ud fra bydelens anden arkitektur.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder

Eksterne links