Faktaboks

Kristoffer Varming
Født
14. februar 1865, Øster Alling
Død
21. juli 1936, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark
.

Biografi

K. Varming var fætter til Martin Nyrop, der sammen med Hans J. Holm må siges at være hans egentlige læremestre, og hele hans virke præges af en udpræget trang til at bygge dansk. Brugen af rød blankmur og barokke stiltræk, inspireret af Ulrik Plesner, præger arbejderne efter 1910, ikke kun i de mange kirker, hvoraf Kingoskirken må fremhæves, men også i hospitalsbyggerierne. Her skiller hospitalet i Nykøbing Sjælland sig ud med sine sikre variationer over markante træk i dansk 1700-talsarkitektur, især fra herregårdene. Landsretsbygningen i Viborg og domhuset i Horsens er gode eksempler på den afklarethed og balance, nybarokken nåede inden overgangen til nyklassicismen, som var V. fremmed. Det mærkes i det sidste arbejde, Universitetsbibliotekets 2. Afd. V. var navnlig i sine yngre år en skarp polemiker og dygtig skribent, og i hans redaktørtid blev Architekten et både debatskabende og opinionsdannende organ.

Genealogi

Varming, Kristoffer Nyrop, 1865-1936, arkitekt. *14.2.1865 i Øster Alling, ?21.7.1936 i Kbh., begr. Hell. Kgrd. Forældre: Sognepræst David Ludvig Carl August V. og Doris Magdalene Nyrop. ~28.7.1896 i Maribo med Elisabeth Ruge, *7.7.1872 smst., ?29.11.1951 i Kbh., begr. Hell. Kgrd., datter af apoteker Theodor Andreas Vilhelm R. og Birgitte Caroline Dahl.

Uddannelse

Tømrersv.; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., ark.sk. sept. 1885, afg. maj 1892, lille guldmed. 1895. Ansættelser: J.E. Gnudtzmann, Axel Berg og Martin Borch (Rigshosp.).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links