Der er plads til både trafik og leg på Gugvej i Aalborgbydelen Gug syd for Aalborg Centrum. I baggrunden ses en bro, der fører den Nordjyske Motorvej E45 over vejen.
.

Kort over Aalborg med angivelse af bydelene der beskrives i Trap Danmark.

.

Gug er en bydel ca. 5 km syd for Aalborgs centrum. Den optager den sydvestlige del af en højtliggende kridtforekomst, som også rummer Vejgård og Aalborg Øst. Gug omfatter området mellem den Nordjyske Motorvej og Sønder Tranders Vej-Gugvej. Mod nord er Gug vokset sammen med Aalborg, men den omgives ellers af åbent land. Mod syd falder terrænet stejlt mod Indkildedalen, en engstrækning, der forbinder Østerådalen og Romdrup Ådal øst for byen. Gugs højeste partier, Gug Alper, ligger mere end 60 m over disse dalstrøg. Mod øst adskiller en grøn kile Gug fra Sønder Tranders og universitetsområdet.

Jernbanen Aalborg-Hadsund, der førtes gennem Indkildedalen, havde 1900‑69 station ved Vissevej nær landsbyen Gug. Urbaniseringen satte ind efter 2. Verdenskrig med udstykninger fra vest mod øst. Samtidig voksede Aalborg mod syd, men endnu i 1971 lod det sig gøre at føre motorvejen nord om Gug. Omkring 1980 var den vestlige halvdel af bydelen tæt besat med individuelle parcelhusbebyggelser, og byvæksten fortsatte mod øst, men nu især i form af klynger af villaer og tæt-lavt byggeri med lukkede vejsystemer adskilt af sammenhængende friarealer. I dag ligger der i bydelen et lokalcenter og et mindre erhvervsområde. Erhvervs- og centerfunktioner findes primært i tilknytning til de overordnede veje som Gugvej, Indkildevej og Byplanvej, hvor også Gug Kirke ligger. Kirken fra 1972 er rå i sit udtryk, opført i beton, støbt på stedet og med et fritstående tårn med en næsten industriel fremtoning. Kirken er tegnet af Inger og Johannes Exner.

Nye boligområder i Gug Øst er placeret syd og øst for de sammenhængende boligområder og i området ved Sønder Tranders Vej. De nye boligområder får dermed tæt kontakt med naturområder, hvad enten det handler om det højtbeliggende naturområde ved Gug Alper eller forbindelsen med Indkildedalen. I 2016 blev yderligere udstykning i Gug Alper mulig trods lokale protester.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs bydele

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder

Eksterne links