Faktaboks

Elmar Moltke
Født
27. februar 1924, Vejle
Død
2. oktober 1997
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Elmar Moltke indledte i studietiden det langvarige samarbejde med Knud Friis, der i sjælden grad har påvirket udviklingen i vor arkitektur i form af en klar, konsekvent linie, koncentreret om rå, kraftfulde materialer og klare, strukturelle planer med raffineret rumvirkning. Som mange andre begyndte de med enfamiliehuse, som hurtigt fik deres eget præg med brug af opløste planer, karske, tunge materialer i kontrast til lette, åbne glasfacader og mættede, kontrastfulde farver, ofte i samarbejde med maleren Emil Gregersen. Sommerhusene på Helgenæs og flere huse i Brabrand er eksempler på dette.

I 1966 introducerede Friis og M. den internationale brutalisme i Danmark med Hotel Lakolk på Rømø, hvis rå, ubehandlede betonfacader og græsklædte tage chokerede og fascinerede på samme tid. Formsproget blev tegnestuens kendemærke i en del år, forfinet og varieret til perfektion i bl.a. Hotel Stavrby Skov, Entreprenørskolen i Ebeltoft og Scanticon i Skåde Bakker. Sidst i 60erne blev tegnestuen optaget af strukturalismen, og Risskov Amtsgymnasium, hvor parallelle glasoverdækkede "gader" er det strukturelle element, blev det først opførte danske eksempel. Betoningen af et indre gadesystem, med udvidelsesmuligheder i flere retninger, er også bestemmende for Jydsk Telefons Hovedsæde i Viby fra 1970, der stadig udbygges, men systemets svaghed, det indadvendte og facadeløse, er tydelig. I forbindelse med Kursuscentret Bøgehøj og Odder Rådhus fra 1970-71 udviklede tegnestuen en multianvendelig bygningstype, der blev kopieret i et utal af administrations- og undervisningsbyggerier i de næste 20 år: En publikumsorienteret vandrehal, der fra et lavt indgangsparti stiger til 2-3 etager, hvor kontorer eller undervisningslokaler befinder sig, af og til kaldet "det skæve snit". Temaet varieres på utallige måder med U-, L- og I-formede vandrehaller som f.eks. i gymnasierne i Viborg, Ikast, Bjerringbro og Morsø samt rådhusene i Tinglev og Morsø. Blankmur i røde sten, træbetonlofter og gulve af betonfliser eller klinker er andre fællesnævnere. Det tunge og rustikke, med forfinede detaljer og materialer, er sammen med sammensatte tagflader med ensidigt fald fortsat tegnestuens kendetegn i 80erne og 90erne, som det ses i Nordsøcentret og Øer Maritime Ferieby, mens Morsø Landbrugsskole er tydeligt inspireret af det traditionelle landbrugsbyggeri, med rødder helt tilbage til Bedre Byggeskik.

Genealogi

Moltke Nielsen, Elmar, 1924-1997, arkitekt. *27.2.1924 i Vejle, ?2.10.1997. Forældre: Mejeriejer Frits Carl Moltke N. og Ernestine Frederikke Potholm Petersen. ~9.3.1990 i Odder med sygeplejerske Birthe Vinfred Sørensen, *22.7.1934 i Silkeborg.

Uddannelse

Bygm.sk., Odense 1940-43; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1943-50. Ansættelser: Viggo Møller-Jensen; Eske Kristensen; Jørgen Bo; Knud Blach Petersen; Stadsark., Århus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links