Faktaboks

Hans Henning Hansen
Født
4. juli 1916, København
Død
6. september 1985, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Hans Henning Hansens forældre var begge arkitekter, og der var familiebinding til Thomas Havning og Martin Nyrop. Intet under at både han og hans yngre bror Holger blev arkitekter. Hans arbejde som praktiserende arkitekt har været af beskedent omfang, men han har haft stor betydning for datidens skolebyggeris udvikling ved sit rådgivende arbejde for Undervisningsministeriet gennem fyrre år. Han spillede en betydelig rolle i arkitekternes organisationsarbejde med sin autoritet og sin skarpe tanke. Hans form kunne være vittig, og han var loyal både som medarbejder og modstander.

Genealogi

Hansen, Hans Henning, 1916-1985, arkitekt. *4.7.1916 i Kbh., ?6.9.1985 smst. Forældre: Ark. Johs. Henning H. og ark. Agnete Frederikke Laub Hansen. ~7.9.1951 i Ålborg med tegneren Vibeke Louise Mørk-Petersen, *9.5.1928 smst., datter af viceskoleinsp. Martin M.-P. og Inger Lautrup.

Uddannelse

Stud. 1934, Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1940. Rejser og udlandsophold: Sverige 1939; London 1947; Jugoslavien 1956; USA 1969; Moskva, New Delhi, Chandigarh i Punjab 1973, 1974.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links