Faktaboks

Jørgen Bo
Født
8. april 1919, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Jørgen Bos interesser for krisebyggeriet i krigsårene var en naturlig følge af byggeriets problemer i disse år. Allerede i sin studietid udførte han forslag til billige boliger af danske materialer, nordskelshuse og andre forslag til krisebyggeri. I sine første år som praktiserende arkitekt fortsatte han i disse spor ved at projektere tæt/lav boligbebyggelse. Men han slog ind på nye veje med det større villabyggeri, egentlig allerede med "Ønskehuset", hvor samarbejdet med Vilh. Wohlert begyndte. Louisiana Museet er B.s og Wohlerts mesterværk, museet i parken, et kompleks af små, lave, sammenhængende bygninger, der ved den sidste udvidelse er kædet sammen til en rundgang. Helt anderledes er deres museum i Bochum, et museum i en gade, et byhus. Hans byggeri for IBM i Mølleådalen i Lundtofte vakte forundring, set i sammenhæng med hans nære tilknytning til naturfredningsarbejdet. Imidlertid er det færdige anlæg med moderne bygninger i parklignende omgivelser af høj kvalitet.

Genealogi

Bo, Jørgen, 1919-1999, arkitekt. *8.4.1919 i Kbh., ?9.7.1999. Forældre: Adjunkt, senere lektor Alf B. og rektor Anne Marie Johansen. ~18.10.1941 på Fr.berg med sekr. Gerda Rigmor Boisen Bennike, *28.2.1917 i Kbh., datter af ingeniør Bjarne B. B. og Margrethe Parbst. Ægteskabet opl.

Uddannelse

Stud. 1936; Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1941. Ansættelser: Hos prof. Melchior Wernstedt, Göteborg; hos Kay Fisker og Palle Suenson.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links