Faktaboks

Ib Rasmussen
Født
26. april 1931, Odense
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Ib Rasmussen og tvillingebroderen Jørgen R. har, undtagen i de senere års designopgaver, arbejdet tæt sammen i hele deres professionelle liv. Deres større arbejder har fra starten adskilt sig fra samtidens byggeri ved et personligt præg, som f.eks. i AB-Hallen fra 1966, et eksempel på konstruktiv, arkitektonisk nytænkning. Inden for en stram økonomisk ramme skabtes den store hal til mange sportslige formål. Med 2 svungne tagflader, lig Østasiens pagoder, er den blevet som et kendemærke for området syd for Hareskoven.

I Rådhuset i Skjern brød Tvillingerne, som de kaldes, med tidens formelle og pretentiøse normer for rådhuse. Det opførtes efter en stram funktionel plan med gode udvidelsesmuligheder, enkle murflader, gennemgående vinduesstolpekonstruktioner og fladt tag. Et i former og materialer uhøjtideligt byggeri. Med Englystskolen i Børkop og Birkerød Rådhus, begge fra sidst i 70erne, har R. sammensat hele murflader med lette vinduesstolpepartier i gavle og langsider, alt indordnet under store, parallelle tegltage med langsgående skotrender. Gode danske byggetraditioner forenet med fjernøstlig inspiration. Begge byggerier er upretentiøse, men idérige i in- og eksteriør.

Ved restaureringen af Sophienberg har R. i genopbygning og indretning af hovedbygningen fra 1744 forenet fornemmelsen for dens stil og historiske træk med indretningen til moderne kursusformål. En særlig indsats er gjort i de 2 nye, kvadratiske pavilloner, hvor tagform og proportioner har taget hensyn til den historiske hovedbygning uden derved at fornægte at være bygninger af i dag. Facaderne, i betonelementer, er beslægtede med hovedbygningens sandstensfacader, den geometriske inddeling af facaderne får pavillonerne til at supplere hovedbygningen, og sammen skaber de 3 bygninger et attraktivt uderum.

Genealogi

Rasmussen, Ib Hans Søren, *1931, arkitekt. *26.4.1931 i Odense. Forældre: Købmand Viggo Poul Andreas R. og Emmy Magdalene Wohlleben. ~1° 24.3.1963 i Slangerup med Karin Holten Lange, *17.2.1940 i Fr.sund, datter af tømmerhdl. Hans Ross Holten L. og Anne-Marie Pedersen. Ægteskabet opl. 1990. ~2° 14.2.1992 i Hillerød med ark. Marie Sterner, *18.6.1957 i Sth., datter af ing. Folke S. og Bodil Middelbo- Outzen.

Uddannelse

Student 1950; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1950, afg. 1955.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links