Faktaboks

Jørgen Rasmussen
Født
26. april 1931, Odense
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Jørgen Rasmussen og tvillingebroderen Ib R. har, undtagen i de senere års designopgaver, arbejdet tæt sammen i hele deres professionelle liv. Deres større arbejder har fra starten adskilt sig fra samtidens byggeri ved et personligt præg, som f.eks. i AB-Hallen fra 1966, et eksempel på konstruktiv, arkitektonisk nytænkning. Inden for en stram, økonomisk ramme skabtes den store hal til mange sportslige formål. Med 2 svungne tagflader, lig Østasiens pagoder, er den blevet som et vartegn for området syd for Hareskoven. I Rådhuset i Skjern brød Tvillingerne, som de kaldes, med tidens formelle og pretentiøse normer for rådhuse. Det opførtes efter en stram funktionel plan med gode udvidelsesmuligheder, enkle murflader, gennemgående vinduesstolpekonstruktioner og fladt tag. Et i former og materialer uhøjtideligt byggeri.

Med Englystskolen i Børkop og Birkerød Rådhus, begge fra sidst i 70erne, har R. sammensat hele murflader med lette vinduesstolpepartier i gavle og langsider, alt indordnet under store, parallelle tegltage med langsgående skotrender. Gode danske byggetraditioner forenet med fjernøstlig inspiration. Begge byggerier er upretentiøse, men idérige i in- og eksteriør.

Ved restaureringen af Sophienberg har R. i genopbygning og indretning af hovedbygningen fra 1744 forenet fornemmelsen for dens stil og historiske træk med indretningen til moderne kursusformål. En særlig indsats er gjort i de 2 nye, kvadratiske pavilloner, hvor tagform og proportioner har taget hensyn til den historiske hovedbygning uden derved at fornægte at være bygninger af i dag. Facaderne, i betonelementer, er beslægtede med hovedbygningens sandstensfacader, den geometriske inddeling af facaderne får pavillonerne til at supplere hovedbygningen, og sammen skaber de 3 bygninger et attraktivt uderum. Ud over bygningsarbejderne har R. arbejdet med design, specielt inden for kontormøbelindustrien, og har bl.a. skabt det verdensberømte KEVI-hjul, der stadig produceres.

Genealogi

Rasmussen, Jørgen Poul Christian, *1931, arkitekt. *26.4.1931 i Odense. Forældre: Købmand Viggo Poul Andreas R. og Emmy Magdalene Wohlleben. ~1.2.1957 i London med Hanne Ringsted, *28.1.1935 i Kbh., datter af journalist, forfatteren Henrik Vibe R. og Grete Schäffer. Ægteskabet opl. 1973.

Uddannelse

Student 1950; Kunstakad. ark.sk., afg. 1955.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links