Faktaboks

Hans Hartvig Skaarup
Født
24. november 1924, Fjerritslev
Død
19. september 1995, København
Titel
Arkitekt, byplanlægger
Virkested
Danmark

Biografi

Hans Hartvig Skaarup havde i 1950erne og 60erne den største byplantegnestue i Danmark og kom til at præge byplanlægningen i hele landet, ikke blot der hvor tegnestuen var direkte involveret i regionplaner, kommune-, detail- og bebyggelsesplaner, men også ved eksemplets magt. S. havde et betydeligt netværk blandt byplanlægningens store udenlandske navne, og han introducerede herigennem bl.a. adskillelsen af kørende og gående trafik i Danmark. S. var gennem sit arbejde for Steen Eiler Rasmussen dybt forankret i den engelske byplantradition, men hentede også megen inspiration på sine studierejser til udlandet. S. var meget pragmatisk, realiteternes mand. Han skrev meget og godt, var en god underviser, foredragsholder, taler og kok, kendte og indgød tillid hos alle samarbejdsparter og hos sine ansatte i tegnestuen og i Dansk Arkitekturcenter.

Genealogi

Skaarup, Hans Hartvig, 1924-1995, arkitekt og byplanlægger. *24.11.1924 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, ?19.9.1995 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Postass., senere postm. Gerhard S. og Dagmar Christensen. ~24.7.1948 i Haderslev med Rigmor Bork, *17.10.1924 i Åbenrå, datter af dir. Jørgen Nissen B. og Anna Lisbeth Schmidt. Ægteskabet opl.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., ark.sk. (Steen Eiler Rasmussen) 1944- 49.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links