Faktaboks

Scherning Dybbro
Født
18. maj 1933, Hasseris
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Scherning Dybbro vandt allerede i studietiden sammen med Knud Haastrup arkitekt konkurrencerne om et haveboligområde i Værløse og en by- og kulturpark i Skovlunde. Hermed blev deres byplantegnestue etableret. Virkefeltet har især været den overordnede planlægning for en række kommuner og amter. Desuden har tegnestuen udarbejdet mange bebyggelsesplaner, bl.a. planlægning af den ny by ved Hanstholm og mange haveboligområder.

Karakteristisk er haveboligområdet Nørreskovpark, hvor det svagt kuperede landskab er fremhævet ved boliggruppernes placering på terrænets højeste partier med friholdte lavninger imellem. Boligerne er opdelt i mindre grupper, der hver består af en rækkehuslænge mod vest, hvor den gennemgående tagflade markerer terrænet, og fritliggende parcelhuse mod øst, hvor hver gruppe er kantet af levende hegn med hver sin karakteristiske planteart. I 1970erne var tegnestuen gennem opgaver for Næstved og Frederikssund med til at præge lovgivningen om kommuneplanlægning, blandt andet gennem inddragelsen af borgerne i planlægningsprocessen. I de senere år, hvor manglerne ved den funktionsopdelte by blev synlige, har tegnestuen arbejdet med integrerede bysamfund, f.eks. i de nye bykvarterer Egebjerggård og Østerhøj i Ballerup. Forudsætningerne for D.s virke er den angelsaksiske skole, formidlet gennem Steen Eiler Rasmussen og Peter Bredsdorff.

Genealogi

Dybbro, Scherning Cornelius Dahl, *1933, arkitekt. *18.5.1933 i Hasseris. Forældre: Tømrerm. Holger Dahl Dybbro og Elise Kristensen. ~21.2.1959 med Inge Sindbjerg-Hansen, *16.12. 1939 i Gram, datter af Axel Ejnar S- H. og Kirsten Recke Petersen.

Uddannelse

Tømrersv. 1953; bygn.konstr. 1955; Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1962.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links