Faktaboks

Knud Haastrup
Født
30. august 1930, Nykøbing S
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Knud Haastrup vandt allerede i studietiden sammen med Scherning Dybbro arkitektkonkurrencerne om et haveboligområde i Værløse og en by- og kulturpark i Skovlunde. På dette grundlag blev Dybbro & Haastrups byplantegnestue etableret. Som konsulenter for en lang række kommuner over hele landet udarbejdede tegnestuen i 1960erne både landskabsplaner, dispositionsplaner og bymidteplaner. Mest bemærkelsesværdig var planlægningen af den ny by ved Hanstholm. Tegnestuen gjorde sig især gældende ved bybygningsopgaver, bebyggelsesplanlægning og planlægning af haveboligområder. I 1970erne var tegnestuen gennem opgaver for Næstved og Frederikssund kommuner med til at præge lovgivningen om kommuneplanlægning, hvor inddragelse af borgerne i planlægningsprocessen blev prioriteret højt. I de senere år, hvor manglerne ved den funktionsopdelte by blev synlige, har tegnestuen arbejdet med integrerede bysamfund, f. eks. i de ny bykvarterer Egebjerggård og Østerhøj i Ballerup. Forudsætningerne for H.s virke er den angelsaksiske skole, formidlet gennem Steen Eiler Rasmussen og Peter Bredsdorff.

Genealogi

Haastrup, Knud, *1930, arkitekt. *30.8.1930 i Nyk. S. Forældre: Postm. Aage Karl Leopold Emil H. og Ane Vilhelmine Bunde. ~9.1.1954 i Kbh. med væveren Lone Inge Størling Pedersen, *11.11.1933 på Fr.berg, datter af prokurist Kristian August Størling P. og forskningsass. Ingeborg Emilie Madsen.

Uddannelse

Tømrersv. 1952; bygn.konstr. 1955; Kunstakad. Kbh. ark.sk., afg. 1961.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links