Faktaboks

Knud Munk
Født
23. oktober 1936, Fredericia
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Knuds Munks senere bygninger er i det ydre ofte karakteriseret ved 2 markante træk, afstribet murværk og runde former. Sidstnævnte optræder både som bygninger og som runde vinduer, der bryder firkantede flader. Men de tidligste forslag er karakteristiske ved glas og beton uden skalmuring og, som i Grieghallen, cortenstål, hvor det enkle, noget tunge ydre nærmest vakte ophidselse i Bergen, før det festlige indre kunne tages i brug til byens nu højt anerkendte musikhus.

Mange af M.s opgaver er udført, efter at han har vundet en konkurrence. Af og til er der naturligt sket ændringer fra projekt til færdig bygning som med Amtsgården i Roskilde, der var planlagt som en fælles administrationsbygning for amt og kommune med deraf følgende voldsomt volumen. Senere blev besluttet en opdeling, således at M. opførte en amtsgård. Det blev et mindre, men mere artikuleret bygningskompleks bestående af en lang administrationsfløj, hvor de lyse betonflader brydes af vinduesbånd, mens 7 lukkede bygninger, som fritstående skulpturer, omgiver fløjens ene ende og indeholder rådssal, kantine og diverse konferencerum. De senere byggeriers røde og gule afstribninger skaber en forbindelse til forrige århundredes institutionsbyggerier, som også Povl Baumann brugte det, ligesom denne også benyttede de buede afslutninger på bygningsfløje og -dele, som er et andet karakteristikum hos M. Mønstermurværket ophæver på sin vis bygningens tyngde og skaber, især i Hørsholm, trods forskelligheder i mønstrene en for stedet velgørende ro og sammensætning.

Genealogi

Munk, Knud Bernhard, *1936, arkitekt. *23.10.1936 i Fr.cia. Forældre: Lærer Aage M. og Alma Petersen. Fra 1985 samliv med maleren, grafiker Judith Fischer-Hansen, *22.6.1952 på Fr.berg, datter af gross. Peter Birger F.-H. og Inger Fakse Pedersen.

Uddannelse

Realeksamen 1953, tømrersv. 1957; bygn.konstr. 1958; Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1963.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links