Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150811
Sted- og lokalitetsnummer
120212-63
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Ildsted, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.)

Ved kysten ud for Farsø og Strandby i Vesthimmerland ligger den bevarede og fredede del af Ertebølle-køkkenmøddingen – en større dynge af hovedsagligt østersskaller, der er blevet smidt ud som køkkenaffald af stenalderens jægere og samlere. Dyngen ligger ved det, der engang var stenalderhavets kystlinje og i dag er en eng ud til Limfjorden. Ertebølle køkkenmøddingen er internationalt kendt og har givet navn til en tidsperiode i slutningen af ældre stenalder. Køkkenmøddingen ved Ertebølle var en af de første, der blev undersøgt arkæologisk. Det foregik i 1893-97. Udgravningerne viste, at møddingen var menneskeskabt og bestod af affald ophobet gennem mere end 1000 år.

Original fredningstekst

Tingl.: 15/8 1894 og 2/9 1896, gdr. Mads Sørensen, Ertebølle 23/3 1983 Afmærkn.: 4 MS 1896, Sarauw. Ertebølledyngen, køkkenmødding. Tilføjelse 1983.: Det på ejendommen pr. 15 august 1894 tinglyste areal hvorpå fortidsmindet Ertebølle-skaldyngen fr.nr. 1508-11 er belig- gende, er ændret som vist på vedlagte tinglysningsrids. Af samme rids fremgår også skaldyngens beliggenhed på parcellen.

Undersøgelseshistorie

1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning, kun dyreknoglerne indsendt til museet.
1886
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBor fra marken, antagelig stammende fra skaldyngen.
1893
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. 563/95 og 238/96.
1893
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBestemmelse af trækul, jvf. 194/95, 569/95 og 71/97.
1893
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGeologiske undersøgelser, jvf. 100/95.
1893
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning i skaldyngen.
1893
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBestemmelser af bløddyrskaller.
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa et Sted, hvor Terrainet sænker sig mod en let Skraaning ned mod Strandbredden og hvor der er Ferskvand i Nærheden findes en Køkkenmødding. Højlandet ender her med en, nogle faa Fod høj brat Skrænt ned mod det nuværende brede lavtliggende Forland ud mod Stranden. (Museet har her ifjor ladet foretage Undersøgelser, cf. desuden Dreyers meddelelser i Jysk. hist. Top.).
1894
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning i skaldyngen.
1894
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkalpille fra felt E8 og R9, jvf. 446/95, 472/95, 478/95.
1895
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForarbejde til økse fra den gamle fjordbund, 3 fod under overfladen og 20 fod neden for skaldyngen.
1895
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning i skaldyngen.
1896
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning i skaldyngen.
1897
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlækkeblok fundet på marken, stammer sandsynligvis fra dyngen.
1897
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning i skaldyngen.
1951
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning i skrænten bag dyngens nordlige del.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidErtebølledyngen, Køkkenmødding.
1969
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
1969
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
1969
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
1971
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningOm evt. udsmidslag og ændret grænse for fredning.
1980
Museal udgravningUdgravning ved foden af køkkenmøddingen.
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Aflysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDet tinglyste areal ændret som vist på tegning.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Diverse sagsbehandling - Moesgård MuseumFlintredskaber og dyreknogler fra Ertebøllekøkkenmøddingen. Fundene stammer fra Nationalmuseets undersøgelser.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links